Taxes - Ajuntament de Puçol

Taxes - Ajuntament de Puçol

 

2.- Taxes:

 

logo_pdf Aigua Potable
logo_pdf

Clavegueram

logo_pdf Obertura d'establiments
logo_pdf Fem
logo_pdf Entrada de vehicles i guals
logo_pdf Expedició de documents administratius
logo_pdf Instalació d'anuncis
logo_pdf

Llicencies urbanístiques

logo_pdf Mercat municipal
logo_pdf Mercaderies i materials de construcció           
logo_pdf Ocupació de domini públic amb cadires i taules
logo_pdf Parades de venda
logo_pdf Retirada de vehicles amb grua
logo_pdf Rodatge de vehicles pesats
logo_pdf Serveis de caràcter cultural
logo_pdf Sól, subsól i vol
logo_pdf Telefonia mòbil
logo_pdf Transport col·lectiu
logo_pdf Vigilància d'establiments

Altres