01 Octubre 2018

En les oficines de Gestió Tributària de l'Ajuntament de Puçol (plaça BeatO Ribera, 14) està situat el Punt d'Informació Cadastral (PIC) que possibilita al ciutadà l'obtenció del certificat cadastral de tots els seus béns immobles de tot el país, amb el que s'evita haver de desplaçar-se a l'oficina del Cadastre de València.

L'interessat podrà sol·licitar el certificat dels seus béns immobles presentat únicament el seu DNI original.

En cas de sol·licitar-se a través d'un representant o persona autoritzada l'obtenció del certificat cadastral, ha de quedar constància acreditada d'aquestes mitjançant l'exhibició del poder notarial o de l'autorització emplenada que incloem en el PDF al final, a més d'una fotocòpia del DNI de la persona representada i del DNI original de la persona autoritzada.

En cas de sol·licitar-se certificat cadastral d'una persona morta, dit certificaT no serà expedit en aquest PIC i haurà de traslladar-se al Cadastre Immobiliari de València situat al carrer Roger de Lauria, 24, de València, amb la documentació del testament o escriptura d'herència, certificat de defunció i DNI de l'interessat.

logo pdf

PDF annex: entregar en mà a l'Ajuntament

Impostos - Ajuntament de Puçol
03 Juny 2010
Este Negociat presta el servei d'informar, tramitar i assistir a tots els ciutadans de Puçol en temes de tributs locals:

1.- Impostos:

logo_pdf

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

logo_pdf

Impost sobre Bens Immobles de Naturalesa Urbana (IBIU) i Rústica (IBIR)

logo_pdf

Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)

logo_pdf Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
logo_pdf Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)
logo_pdf Declaració de l'Impost del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)
 

 

 

 

Contribucions especials - Ajuntament de Puçol
08 Febrer 2008
 
 

4.- Contribucions Especials i Quotes d'Urbanització

Serveis:

Ajuntament de Puçol

Atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Més informació:

Ajuntament de Puçol.

Plaça Joan Ribera, s/n.

Telèfon: 961 421 303, extensió 195

Correu electrònic: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Preus públics - Ajuntament de Puçol
08 Febrer 2008
  

3.- Preus Públics:

 

logo_pdf Serveis de suport domiciliari
logo_pdf Servei de matrimoni civil i altres celebracions
logo_pdf Servei de publicitat
logo_pdf Servei d'instal·lacions esportives, culturals i educatives
logo_pdf Utilització de les instal·lacions de La Costera
Taxes - Ajuntament de Puçol
08 Febrer 2008
 

2.- Taxes:

 

logo_pdf Aigua Potable
logo_pdf

Clavegueram

logo_pdf Obertura d'establiments
logo_pdf Fem
logo_pdf Entrada de vehicles i guals
logo_pdf Expedició de documents administratius
logo_pdf Instalació d'anuncis
logo_pdf

Llicencies urbanístiques

logo_pdf Mercat municipal
logo_pdf Mercaderies i materials de construcció           
logo_pdf Ocupació de domini públic amb cadires i taules
logo_pdf Parades de venda
logo_pdf Retirada de vehicles amb grua
logo_pdf Rodatge de vehicles pesats
logo_pdf Serveis de caràcter cultural
logo_pdf Sól, subsól i vol
logo_pdf Telefonia mòbil
logo_pdf Transport col·lectiu
logo_pdf Vigilància d'establiments

Altres