Publicacions digitals Puçol

Publicacions digitals Puçol

Esta secció pretén rescatar totes aquelles publicacions de l'Ajuntament de Puçol que, en el seu dia, es van editar en paper, i ara gaudixen d'un gran valor històric que mereix ser reconegut. Gràcies a un format digital atractiu i fàcil de consultar, estes publicacions queden així recuperades per a tots... i per sempre.

Publicacions digitals és un servici que combina els conceptes de museu virtual i de biblioteca digital, perquè els veïns puguen disfrutar multitud publicacions en el seu ordinador i disfrutar de documents hui difícilment localitzables en paper. A més, senzillament donant-se d'alta en una adreça web, aquells que ho desitgen també podran descarregar-se totes les publicacions digitals i guardar-les en el seu propi ordinador. I tot això, per descomptat, gratis.

 

libros_fiestas
Llibres de festes
Els clàssics llibres que cada any s'editen amb motiu de les festes populars i patronals de Puçol. Tots ells arrepleguen programació, fotos dels festers, saludes i la recuperació d'alguns articles sobre la història del nostre poble. 
   
   
libros_especiales
Publicacions especials
Llibres que es van editar amb motiu d'algun esdeveniment concret, per a presentar Puçol de cara a l'exterior o per a fer balanç d'alguns dels serveis del nostre municipi.
   
   
exposciones
Exposicions
Un recorregut per la història de la nostra població a través de diverses exposicions commemoratives de diferent índole, però amb el factor en comú de l'abundant documentació gràfica i textual.
   
   
cine_taurino
Llibres de cinema taurí
Durant alguns anys es van editar publicacions complementàries a la celebració de la setmana de cine taurí. En ells s'arrepleguen detallada anàlisi de les pel·lícules exhibides i relats de les antigues setmanes de cine taurí de la nostra població.
   
   
noticies
Notícies de Puçol
El nostre periòdic porta molts anys sent testimoni de tots els esdeveniments que han succeït a Puçol en els últims anys. Un bon recopilatori de la nostra història recent.
   
   
gestion_ayuntamiento_logo

Gestió de l'ajuntament
Documents oficials municipals que reflexen la gestió diària, com els llibres d'ordenances fiscals i el document íntegre del pressupost anual.
 

 

Altres