Ecoparc de Puçol

Que és un ecoparc?

És una instal·lació, tancada i controlada, d'Arreplega Selectiva de Residus, on el ciutadà pot depositar gratuïtament aquells residus que genera en el seu llar i per als que no hi ha contenidors específics en els sistemes d'arreplega tradicional.

Quin és l'horari de l'ecoparc de Puçol?

De dilluns a divendres de 9 a 14 hores i de 16 a 18 hores i els dissabtes de 9 a 14 hores.

Puc portar els mobles i trastos que ja no em servixen?

L'ajuntament té un servei setmanal d'arreplega de trastos pensat per a xicotetes quantitats. En el cas de voler desfer-se d'un nombre elevat de mobles, és recomanable acudir a l'ecoparc.

Per què utilitzar l'ecoparc?

L'arreplega selectiva és l'única manera de facilitar el reciclatge y/o l'eliminació segura dels residus. Portant els nostres residus a l'ecoparc, evitarem el seu abocament incontrolat, reduirem el volum de fem que acaba en un abocador, estalviarem matèries primeres i energia al reciclar i ajudarem al tractament adequat de tots els residus. D'esta manera afavorirem que aquells residus que no hem pogut evitar, deixen de ser un problema per al medi ambient.

Què es fa amb els residus?

Una vegada retirats els residus de l'ecoparc, són traslladats a plantes on: els materials aprofitables són reciclats i convertits en noves matèries primeres amb el que s'aconseguix un estalvi important de recursos naturals i energia, a més d'evitar que acaben en un abocador. Aquells productes d'especial perillositat són tractats prèviament a la seua recuperació o eliminació a fi d'evitar problemes mediambientals i de salut. Únicament les deixalles que no són aprofitables es porten a abocadors controlats.

Qui pot utilitzar l'ecoparc?

L'ecoparc està pensat principalment per a donar servici als veïns del municipi, si bé podran admetre's aquells xicotets comerços, oficines o servicis els residus dels quals siguen assimilables al domiciliari. No s'admeten els residus procedents d'activitats industrials ja que per a estos hi ha canals específics.

Que es pot portar a l'ecoparc?

residuos

Altres