Protección de datos

Este missatge i els fitxers annexos són confidencials, es dirigixen exclusivament al destinatari mencionat en l'encapçalament i contenen informació reservada que no pot ser difosa. Si ha rebut este correu per error, tinga l'amabilitat d'eliminar-lo del seu sistema i avisar el remitent reenviant-lo a la seua adreça electrònica; no haurà de copiar el missatge ni divulgar el seu contingut a cap persona.
Les dades personals facilitades per vosté o per tercers seran tractades per l'Ajuntament de Puçol amb la finalitat de gestionar i mantindre els contactes i relacions que es produïsquen com a conseqüència de la relació que manté amb l'Ajuntament. Normalment, la base jurídica que legitima este tractament, serà el seu consentiment, l’interés legítim o la necessitat per a gestionar una relació contractual, o una de semblant. El termini de conservació de les seues dades està determinat per la relació que manté amb nosaltres. Per a més informació respecte d'això, o per a exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat, dirigisca una comunicació per escrit a l'Ajuntament de Puçol, Plaça del Beat Ribera 15, 46530 Puçol (València), o al nostre delegat de protecció de dades ( Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. ). Ha d’adjuntar-hi una fotocòpia de DNI o d’un document identificatiu equivalent. En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de protecció de dades (www.agpd.es). Així mateix, és responsabilitat seua comprovar que este missatge o els seus arxius adjunts no continguen virus informàtics i, si fóra el cas, eliminar-los.

Este mensaje y los ficheros anexos son confidenciales dirigiéndose exclusivamente al destinatario mencionado en el encabezamiento. Los mismos contienen información reservada que no puede ser difundida. Si usted ha recibido este correo por error, tenga la amabilidad de eliminarlo de su sistema y avisar al remitente mediante reenvío a su dirección electrónica; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona.
Los datos personales facilitados por usted o por terceros serán tratados por el Ayuntamiento de Puçol con la finalidad de gestionar y mantener los contactos y relaciones que se produzcan como consecuencia de la relación que mantiene con el Ayuntamiento. Normalmente, la base jurídica que legitima este tratamiento, será su consentimiento, el interés legítimo o la necesidad para gestionar una relación contractual o similar. El plazo de conservación de sus datos vendrá determinado por la relación que mantiene con nosotros. Para más información al respecto, o para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación o portabilidad, dirija una comunicación por escrito al Ayuntamiento de Puçol, Plaza Beato Ribera 15, 46530 Puçol (Valencia), o a nuestro delegado de Protección de Datos ( Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. ), acompañándose con fotocopia de DNI o documento identificativo equivalente. En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). Asimismo, es responsabilidad suya comprobar que este mensaje o sus archivos adjuntos no contengan virus informáticos, y en caso que los tuvieran eliminarlos. 

Altres