Punt d'Informació Cadastral

01 Octubre 2018

En les oficines de Gestió Tributària de l'Ajuntament de Puçol (plaça BeatO Ribera, 14) està situat el Punt d'Informació Cadastral (PIC) que possibilita al ciutadà l'obtenció del certificat cadastral de tots els seus béns immobles de tot el país, amb el que s'evita haver de desplaçar-se a l'oficina del Cadastre de València.

L'interessat podrà sol·licitar el certificat dels seus béns immobles presentat únicament el seu DNI original.

En cas de sol·licitar-se a través d'un representant o persona autoritzada l'obtenció del certificat cadastral, ha de quedar constància acreditada d'aquestes mitjançant l'exhibició del poder notarial o de l'autorització emplenada que incloem en el PDF al final, a més d'una fotocòpia del DNI de la persona representada i del DNI original de la persona autoritzada.

En cas de sol·licitar-se certificat cadastral d'una persona morta, dit certificaT no serà expedit en aquest PIC i haurà de traslladar-se al Cadastre Immobiliari de València situat al carrer Roger de Lauria, 24, de València, amb la documentació del testament o escriptura d'herència, certificat de defunció i DNI de l'interessat.

logo pdf

PDF annex: entregar en mà a l'Ajuntament

Impostos - Ajuntament de Puçol

Impostos - Ajuntament de Puçol

03 Juny 2010
Este Negociat presta el servei d'informar, tramitar i assistir a tots els ciutadans de Puçol en temes de tributs locals:

1.- Impostos:
· Impost sobre Activitats Eocnòmiques (IAE)
· Impost sobre Bens Immobles de Naturalesa Urbana (IBIU) i Rústica (IBIR)
· Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)
· Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
· Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)
· Declaració de l'Impost del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)

 

 

Contribucions especials - Ajuntament de Puçol

Contribucions especials - Ajuntament de Puçol

08 Febrer 2008
 
 

4.- Contribucions Especials i Quotes d'Urbanització

Serveis:

Ajuntament de Puçol

Atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Més informació:

Ajuntament de Puçol.

Plaça Joan Ribera, s/n.

Telèfon: 961 421 303, extensió 195

Correu electrònic: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Preus públics - Ajuntament de Puçol

Preus públics - Ajuntament de Puçol

08 Febrer 2008
  

3.- Preus Públics:
· Servei de suport domiciliari
· Servei de matrimoni civil i altres celebracions
· Servei de publicitat
· Servei d'instal·lacions esportives, culturals i educatives
· Utilitizació de les instal·lacions de La Costera

Taxes - Ajuntament de Puçol

Taxes - Ajuntament de Puçol

08 Febrer 2008
 

2.- Taxes:

· Aigua potable
· Clavegueram
· Obertura d'establiments
· Fem
· Entrada de vehicles i guals
· Expedició de documents administratius
· Instal·lació d'anuncis
· Llicències urbanístiques
· Mercat municipal
· Mercaderies i materials de construcció
· Ocupació de domini públic amb cadires i taules
· Parades de venda
· Retirada de vehicles amb grua
· Rodatge de vehicles pesats
· Serveis de caràcter cultural
· Sól, subsol i vol
· Telefonia mòbil
· Transport col·lectiu
· Vigilància d'establiments

Altres