Oferta ocupació pública Puçol

Beques de postgrau

03 Juny 2010

 

Publicades en el Tauler d'Anuncis Municipal les BASES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ EN EL MARC DEL PROGRAMA DE “PRÀCTIQUES FORMATIVES PER A JÓVENS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA “MODALITAT POST”.

beques postgrau

El termini de presentació de sol·licituds serà desde l'endemà de la publicació de les presents Bases en el Butlletí Oficial de la Província fins el dia 1de gener de 2017.

Els aspirants poden dirigir-se al Departament de Personal per a efectuar qualsevol consulta.

logo pdf Edicte beques de postgrau
logo pdf Instància de les beques de postgrau
 

 

   
   

Altres