Ordenances fiscals Puçol

Ordenances de l'Ajuntament de Puçol

02 Juny 2010

En esta secció es troba inclosa tota la documentació disponible sobre les ordenances fiscals, generals i urbanístiques.

Des d'esta secció es pot accedir a esta informació, allotjada a la seu electrònica de l'Ajuntament de Puçol.

 

ordenanzas fiscales val 1
ordenanzas generales val 1
 
Ordenances urbanístiques Puçol

Ordenances urbanístiques Puçol

18 Juliol 2008
En esta secció es troba inclosa la documentació disponible sobre les Ordenances Urbanístiques.
Tots els documents estan en format PDF. Per a obrir-ho, n'hi ha prou amb fer clic sobre la icona corresponent al document que desitgem consultar. Una vegada obert, es pot guardar una còpia en el nostre ordinador simplement elegint l'opció "guardar com" o "guardar una còpia".


pdf Normes urbanístiques del Pla General (text integre)
pdf Informació Urbanística de zones d'ordenances del Pla Generall
pdf Modificació num. 23 del Pla General (juliol 2009) (1).
pdf Modificació num. 23 del Pla General (juliol 2009) (2)

Ordenances generals Puçol

Ordenances generals Puçol

17 abril 2008

En esta secció es troba inclosa tota la documentació disponible sobre les Ordenances Generals Municipals.
Tots els documents estan en format PDF. Per a obrir-lo, n'hi ha prou amb fer clic sobre la icona corresponent al document que desitgem consultar. Una vegada obert, es pot guardar una còpia en el nostre ordinador simplement triant l'opció "guardar com" o "guardar una còpia".

 
 
 
 
 
 
 
   
   
logo_pdf Estatuts del Comité d'Agermanament
logo_pdf Estatuts del Consell de la Joventut
logo_pdf Ordenança de l'Administració Electrònica
logo_pdf Ordenança del Clavegueram
logo_pdf Ordenança del Camp
logo_pdf Ordenança del Centre d'Acolliida
logo_pdf Ordenança del Centre de Menors
logo_pdf Ordenança de les Cerimonies Civils
logo_pdf Ordenança de Circulació
logo_pdf Ordenança del Club de Convivència dels Majors
logo_pdf Ordenança de Convivència Ciutadana
logo_pdf Ordenança de Cooperació Internacional
logo_pdf Ordenança de l'EPA
logo_pdf Ordenança de l'Escola d'Estiu
logo_pdf Ordenança de l'Escola Matinera
logo_pdf Ordenança d'Estacionamient en la via pública de caravanes i tractors
logo_pdf Ordenança General de Gestió i Recaptació de tributs
logo_pdf Ordenança de llicències urbanísticas
logo_pdf Ordenança de Neteja de residus sòlids urbans
logo_pdf Ordenança de Locals d'Assaig
logo_pdf Ordenança de la Ludoteca
logo_pdf Ordenança d'Ocupació del Domini públic
logo_pdf Ordenança de la Platja
logo_pdf Ordenança de Prevenció de la contaminació acústica
logo_pdf Ordenança de la Tarjeta d'estacionamient
logo_pdf Ordenança de Tenència d'animals
logo_pdf Ordenança del Valencià
logo_pdf Ordenança de Guals i Aparcaments
logo_pdf Ordenança de Venda fora de l'establiment
logo_pdf Ordenanza de Rases i Tastes
logo_pdf Reglament del Consell Agrari Municipal
logo_pdf Reglament del Consell Asessor taurí
logo_pdf Reglament del Servei municipal de l'Aigua potable i Clavegueram
logo_pdf Reglament d'Honors, distincions, protocolo i símbols del municipi
logo_pdf Reglament dels Horts d'oci
logo_pdf Reglament de la Junta Local de Seguretat
logo_pdf Reglament de Mitjans de comunicació
logo_pdf Reglament de Protecció Civil
 logo_pdf Reglament de normalització i ús del valencià
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

Altres