Padró municipal - Ajuntament de Puçol

Padró municipal - Ajuntament de Puçol

03 Juny 2010

 

Què és el padró municipal d'habitants?

És el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi.

En el cas que el ciutadà dispose de més d'una residència, en diferents municipis, haurà d'inscriure's en el padró d'habitants del municipi en el qual residisca durant més temps a l'any.


Gestions més freqüents:

1r.- Alta en el padró municipal d'habitants. 

Per a sol·licitar l'alta en el padró d'habitants d'este municipi s'ompliran els documents disponibles en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o en el Departament de Padró d'Habitants, aportant els documents següents: 

-Document nacional d'identitat per als majors d'edat.

-Llibre de família per als menors d'edat.

En cas de ser estrangers no comunitaris aportaran la targeta de residència o el passaport en vigor. 

En cas de ser estrangers comunitaris

Si disposen de targeta de residència aportaran la dita targeta en vigor.

Si no disposen de targeta de residència aportaran passaport o document identificatiu del seu país, en vigor, i el certificat d'estrangers de la Unió Europea.

Si la vivenda on s'inscriu és de la seua propietat, aportarà un dels documents següents: rebut de I.B.I urbana al seu nom, cèdula d'habitabilitat o escriptura de compravenda. 

Si la vivenda on s'inscriu no és de la seua propietat, aportarà el contracte d'arrendament. En els casos que no es dispose de tal contracte o bé, encara disposant d'ell, són diverses persones les que residiran en tal domicili i no es troben incloses en el contracte, s'aportarà una confirmació de la seua residència firmada per part del propietari, a més d'una fotocòpia del seu D.N.I i del rebut d'IBI urbana al seu nom. 

2n.- Canvis de domicili. 

S'ompliran els documents corresponents i s'aportarà la mateixa documentació que per a l'alta. 

3r.- Modificació de dades personals. 

Se sol·licitarà la modificació de dades personals (cognoms, data de naixement, estudis...) aportant document que justifique la modificació (D.N.I, titulació o el document que siga necessari). 

4t.- Baixes per canvi de residència a un altre municipi. 

No cal sol·licitar la baixa en este municipi, es tramita automàticament quan se sol·licita l'alta en el municipi on es va sol·licitar l'alta. 

5t.- Renovació de la inscripció padronal dels estrangers no comunitaris que no posseïxen la residència permanent. 

Cada dos anys, per a continuar inscrits en el padró d'habitants d'este municipi, els estrangers no comunitaris que no posseïxen la residència permanent hauran d'omplir la sol·licitud de renovació d'estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent, adjuntat a la dita sol·licitud el passaport o permís de residència en vigor. 

Als efectes de comptabilitzar els dos anys es prendrà, com a data de referència, el seu alta inicial en el padró d'habitants municipal i, posteriorment, les successives renovacions padronals que s'efectuen. 

6t.- Comprovació periòdica de la residència dels estrangers comunitaris i dels no comunitaris amb autorització de residència permanent. 

- S'efectuarà una comprovació de residència als ciutadans comunitaris que no es troben inscrits en el Registre Central d'Estrangers  per als que l'última inscripció padronal té més de dos anys d'antiguitat. 

- S'efectuarà una comprovació de residència als ciutadans comunitaris amb targeta de residència o amb certificat d'inscripció en el Registre Central d'Estrangers expedits des de fa més de cinc anys per als que l'última inscripció padronal té més de cinc anys. 

- S'efectuarà un comprovació de residència als ciutadans no comunitaris amb permís de residència permanent,

Padró municipal - Com contactar

Padró municipal - Com contactar

11 Febrer 2008
 
 

Com contactar amb els tècnics del padró?

Departament de Padró Municipal:
Atenció al públic:
De dilluns a dijous, de 8:00 a 14:30 hores.
Divendres, de 8 a 13'30 hores.

Oficina d'Atenció al Ciutadà:
Dilluns a dijous, de 8'00 a 14'30 hores.
Dilluns, dimarts i dimecres de 16'00 a 19'00 hores.
Divendres, de 8'00 a 13'30 hores.


Més informació:

Telèfon: 961 421 303, extensió #1185
Correu electrònic: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Altres