Introducció de Recaptació

Recaptació

03 Juny 2010
 
 

Definició:
Gestió per al cobrament d'impostos, taxes i preus públics, en període voluntari i en període executiu. Expedició de duplicats, tramitació d'expedients de devolució d'ingressos i de recursos i/o reclamacions contra el procediment d'apremi i d'embargament.

Servicis:
Ajuntament de Puçol
Pl. Beat Sant Joan de Ribera, núm. 15 i accés per Pl. Pius XII núm. 13
Atenció al públic: de Dilluns a Divendres de 9 h a 15 h.

Més informació:
Ajuntament de Puçol.
Plaça Joan Ribera, s/n.
Tel.: 961 424 070 | 678 676 452
Correu electrònic: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

     
     
     
Gestions

Gestions

28 abril 2008
 
 
GESTIONS DE RECAPTACIÓ
 

Quins són els períodes de pagament dels diferents impostos locals?
Els terminis de pagament en període voluntari de cada impost i taxa municipal s'aproven en el Calendari del Contribuent a principis de cada any. Es dona publicitat al mateix en els mitjans de comunicació locals i al mateix Ajuntament.

On es poden obtenir els documents per a pagar-los?
Els contribuents que per qualsevol motiu no tingueren en el seu poder el rebut dins del període voluntari de pagament, hauran de sol·licitar un duplicat per a efectuar el mateix a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, situada a la planta baixa de l'ajuntament.

Es poden domiciliar els pagaments dels rebuts de l'Ajuntament?
Sí, tots els tributs municipals de cobrament periòdic es poden domiciliar:
-Taxa per servei de recollida de fem (semestral)
-Taxa per entrada de vehicles i guals (anual)
-Impost sobre bens immobles de naturalesa Urbana (anual)
-Impost sobre bens immobles de naturalesa Rústica (anual)
-Impost sobre vehicles de tracció mecànica (anual)
-Impost sobre activitats econòmiques (anual)
-Taxa per parades de mercats extraordinaris (trimestral)

Com puc domiciliar els pagaments?
Podrà efectuar la domiciliació qualsevol persona amb interès en fer-se càrrec dels pagaments. S'haurà de comunicar almenys dos mesos abans de l'inici del període de pagament voluntari i podrà tramitar-se tant a l'ajuntament (omplint l'imprès corresponent a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o a l'Oficina de Recaptació), com a través de les pròpies entitats bancàries on es desitgen efectuar els pagaments. Ara també poden omplir este imprés que adjuntem i entregar-lo a l'Ajuntament.

Com puc obtenir un duplicat d'un rebut pagat?
Per a obtenir un duplicat d'un rebut pagat s'ha de tramitar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'ajuntament i, posteriorment, en el termini de dos dies, es pot recollir a l'Oficina de Recaptació.

I un certificat d'impostos locals?
En el cas dels certificats de pagament d'impostos locals, o d'estar al corrent en el pagament dels mateixos, igualment s'haurà de sol·licitar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i, en el termini de tres dies, recollir-se a l'Oficina de Recaptació de l'ajuntament.

 

Pagament per internet

Pagament per internet

25 abril 2008
Pagament per internet.
Totes les liquidacions emeses per l'Ajuntament de Puçol, tant periòdiques (impost de béns immobles, impost d'activitats econòmiques, impost de vehicles de tracció mecànica i taxa de fems) com no periòdiques (ingressos notificats, autoliquidacions...) poden ser pagades per Internet, per a poder utilitzar este servici haurà de ser client d'alguna de les Entitats financeres que a continuació es relacionen:
BBVA Bancaja CAM Ruralcaja La Caixa

Altres