Biblioteca pública

Biblioteca pública

02 Juny 2010

Biblioteca Pública Municipal

Situació:
Casa de Cultura
Santa Teresa, 10
46530  Puçol
Telèfon: 961 424 086

Horari al públic:
Matins: de dilluns a dijous: 11 a 13 h; dissabtes: 10 a 13 h.
Vesprades: de dilluns a divendres: 17 a 20: 30 h.

Què oferim?:
Informació, formació, distracció en:
Llibres
Premsa
Audiovisuals
Internet

Activitats de foment de la lectura:
· Campanya de contacontes
· Club de Lectura: lectura comuna d'un llibre que és comentada mensualment i coordinada per una animadora cultural i està oberta a tots els públics.

Consulta del catàleg en línia de la Biblioteca de Puçol i de la resta de bibioteques de la xarxa de Lectura Pública Valenciana: http://xlpv.cult.gva.es/

 

biblioteca

ADL

ADL

02 Juny 2010

Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local (ADL)

L'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local és l'òrgan encarregat dels servicis d'Ocupació, Promoció Socioeconòmica i Formació per a l'Ocupació de  l'Ajuntament de Puçol.
Centra els seus esforços a fomentar iniciatives que milloren el teixit econòmic, la formació enfocada a l'ocupació i el mercat de treball local, afavorint l'esperit emprenedor de les persones del municipi, de manera que es genere riquesa i es promoga la creació d'ocupació, així com l'atenció i orientació dels desocupats i col·lectius amb especials dificultats d'inserció.

Localització:
Espai Social Martínez Coll, on s'agrupen tots els servicis d'ocupació
Carrer La Costera, núm. 9.
Horari atenció al públic: 09 a 14 hores
Telèfon: 961 424 068
Responsable: Mariam Cortelles 
Web de l'ADL: http://www.aedl.org/

Activitats en marxa:
Les principals activitats de l'Agència es poden agrupar en quatre aspectes fonamentals:

1.- Ocupació:

 • Centre Associat SERVEF.
 • Tutorización i inserció de collectius desfavorits
 • Accions d'Orientació per a l'Ocupació i AutoOcupació (OPEA)
 • Programa INCORPORA
 • Pla Integral d'Ocupació
 • Captació de subvencions per a la contractació

2.- Formació:

 • Programes d'escoles-taller, Tallers d'Ocupació i Casas d'Ofici
 • Programes de Garantia Social
 • Tallers de Formació i Inserció Laboral
 • Formació en empreses
 • Convenis de pràctiques formatives

3.- Emprenedors:

 • Informació, assessorament i suport a la creació de nous negocis.

4.- Empreses:

 • Informació personalitzada a Pimes
 • Xarxa de visites a empreses
Video Industrial Puçol

Video Industrial Puçol

23 Setembre 2008

Vídeo Industrial Puçol (VIP)

Definició:
Empresa municipal, creada en 1989, que gestiona principalment la televisió local, i així mateix treballa com a productora de programes en el terreny industrial, cultural i publicitari

Servicis que presta:
Gestió de l'Emissora Municipal de Televisió de Puçol
Producció de vídeos i campanyes institucionals
Producció de vídeos, campanyes de publicitat, i  publireportatges a tot tipus d'empreses

Dades de contacte:
C/ Caminás, núm. 144 K, Puçol (València)
Telèfon: 961 464 869          
Fax: 961 424 074
E-mail: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Servef

Servef

23 Setembre 2008

SERVEF  (Centre Associat de Puçol)

Un dels grans pilars de l'Àrea de Promoció de l'Ocupació es basa en la gestió realitzada des del Centre Associat SERVEF de Puçol, integrat en l'Agència de Desenvolupament Local i situat també en l'Espai Social Martínez Coll.

Localització:
Espai Social Martínez Coll
Carrer La Costera, núm. 9.
Horari atenció al públic: 09:00 a 14:00 hores
Telèfon: 961 421 258
Fax: 960 704 972


Activitats en marxa:
En el Centre Associat SERVEF de Puçol es poden realitzar les actuacions següents:
· Revisió de la Demanda d'Ocupació.
· Realització d'Entrevistes Ocupacionals.
· Sol·licitud, consulta i gestió d'Ofertes d'Ocupació.
· Informació generalitzada dels servicis del SERVEF.
Per a inscriure's i sol·licitar prestacions econòmiques es continuarà acudint al Centre SERVEF de Meliana.

 

servef

Policia Local

Policia Local

23 Setembre 2008

Policia Local

Servici de Seguretat Ciutadana:
El cos de la Policia Local de Puçol és un Institut armat de naturalesa civil,  amb estructura i organització jerarquitzada, davall la superior autoritat i dependència directa de l'Alcaldessa, sense perjuí de les competències atribuïdes, en matèria de policia judicial, a magistrats, jutges i membres del ministeri fiscal.
La Policia Local de Puçol és un Servici Públic dirigit a la protecció de la seguretat ciutadana, del lliure exercici dels drets i llibertats reconeguts a les persones, de la millora de la qualitat de vida i el benestar dels veïns.
Té com a missió vigilar el compliment de la legislació vigent, les Ordenances i Bans Municipals i normativa complementària.
En l'exercici de les seues funcions els membres del Cos de la Policia Local de Puçol, tenen caràcter d'Agents de l'Autoritat. 
Els integrants del Cos de la Policia Local de Puçol, només podran actuar en l'àmbit territorial del Municipi, excepte en situacions d'emergència i previ requeriment d'autoritats competents.
En les situacions d'emergència, ajustaren la seua intervenció als principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat en la utilització de mitjans al seu abast, procurant, en tot cas, que estes actuacions siguen prèviament conegudes i autoritzades pels seus caps immediats.

Competències:
El Servici de Seguretat Ciutadana de Puçol, prestat per la Policia Local i el personal complementari adscrit al Departament, té com a competències les previstes en la Llei Orgànica 2/86, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat, la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, la Llei 6/1999, de 19 d'abril, de la Generalitat Valenciana de Policies Locals i de Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana, el Decret 19/03., de 4 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula la Norma Marco sobre estructura, organització i funcionament dels Cossos de Policia Local de la Comunitat Valenciana i normativa concordant en la matèria.
Este Departament, baix cap únic, coordina tots els efectius disponibles en l'Ajuntament que contribuïsquen a la prevenció i seguretat ciutadana i el particular a:
· Policia Local
· Trafique
· Protecció Civil
· Guarderia Rural
· Patrulla de Vigilància de Medi Ambient
· Extinció d'Incendis
· Trànsit
· 112 (coordinació amb el Centre d'Emergències)
En cas d'emergència la Policia Local assumirà el comandament i la coordinació de la resta d'efectius municipals concurrents així com les entitats privades col·laboradores, creant un Post de Comandament

Altres