Usa els petards on està autoritzat i recorda que destrossar els jocs infantils és una actitud sancionable

Usa els petards on està autoritzat i recorda que destrossar els jocs infantils és una actitud sancionable

La brigada municipal d'obres i servicis ha detectat que alguns grups de jóvens utilitzen en esta època de falles els petards per a destrossar el mobiliari urbà, fonamentalment els jocs dels parcs infantils. L'Ajuntament de Puçol apel·la al civisme de tots per a evitar estes destrosses… i recorda que hi ha una ordenança que etiqueta estos actes com “Faltes greus”.

“En sentit etimològic, conviure vol dir viure en companyia d'altres, viure socialment en harmonia, especialment per a afavorir la tolerància i els intercanvis recíprocs entre les persones”. Així comença l'enunciat de l'Ordenança Municipal Reguladora de la Convivència Ciutadana, el text que arreplega els drets i deures de tots els veïns.

En el cas de Puçol, l'ordenança insistix en la importància d'esta convivència: “Així, es considera que la convivència en comunitat és la base del progrés humà i implica l'acceptació i compliment d'algunes normes socials, que canvien amb el transcurs del temps i l'evolució de les cultures, i que fan possible l'exercici dels drets de cada persona, fent-los compatibles amb els drets dels altres”.

I per què parlem d'ordenances i de convivència?

Perquè a vegades puntuals, sobretot coincidint amb celebracions d'algun tipus, és habitual trobar xicotets grups que necessiten manifestar la seua alegria destrossant el mobiliari urbà, és a dir, aquells elements dels carrers, les places o els parcs pensats per a l'ús i gaudi de tots els veïns, especialment els més menuts.

En definitiva, destrossar el mobiliari urbà no és una cosa graciosa, perjudica tots els usuaris i pot costar-nos una pasta.

Millor utilitzar els petards on correspon i respectar el que és de tots.

En això consistix la convivència ciutadana

Hem detectat que alguns adolescents utilitzen els petards propis d'esta època fallera per a explotar-los en els jocs dels parcs infantils, provocant danys costosos de reparar i, el que és més greu, que poden provocar lesions als xiquets menuts que utilitzen estos jocs”, assenyala Salvador Almenara, el regidor responsable dels parcs i jardins de la població.

La situació resulta encara més trist si tenim en compte que des de fa a penes uns mesos hi ha dos operaris de la brigada municipal d'obres i servicis que s'estan ocupant de reparar tots els parcs infantils del nucli urbà i la platja. Són precisament ells els que han donat la veu d'alerta sobre el vandalisme que ha començat a produir-se en esta setmana prèvia a les falles.

Segons els informes tècnics, els més deteriorats són els de la plaça La Pau i la plaça del País Valencià, encara que pràcticament en tots els parcs hi ha elements del mobiliari urbà que han patit l'atac indiscriminat amb petards i focs artificials.

En primer lloc volem apel·lar al civisme dels jóvens, els seus pares i els veïns en general: volem fer un crida perquè tots disfrutem de la festa, però sense danyar el públic. Creiem que és tasca de tots cuidar el que és de tots”, insistix el regidor de parcs i jardins.

Però ja se sap que no sempre tots volem cuidar el que és de tots.

Per això hi ha una ordenança, en la que es contempla que este comportament suposa una “Falta greu” i, per tant, té una sanció de 101 a 200 euros.

L'article 14.2.H de l'ordenança és molt clar respecte quines son faltes greus: “Danyar el mobiliari urbà, així com la utilització d'este amb fins particulars, que impedisquen o obstaculitzen el seu ús públic, inclosa la modificació de la seua ubicació original; la utilització no autoritzada per l'Ajuntament de les boques de reg; la utilització indeguda o el canvi de la ubicació dels contenidors de residus, excepte autorització expressa de l'Ajuntament”.

Per si no fóra poc, a banda de la sanció econòmica s'obri un expedient de danys ocasionats el que implica que l'autor (o les persones legalment a càrrec seu) hauran de pagar l'import del mobiliari deteriorat.

En definitiva, destrossar el mobiliari urbà no és una cosa graciosa, perjudica tots els usuaris i pot costar-nos una pasta.

Millor utilitzar els petards on correspon i respectar el que és de tots.

En això consistix la convivència ciutadana.

Escriu: Sabín

244-salva_almenara_en_parque-2

 

15 Març 2012
FaceBook  Twitter  

Altres