Article d'Esquerra Unida del mes d'octubre : “Soroll”

Este és l'article d'Esquerra Unida d'octubre , titulat Soroll. Tal com contempla el Reglament de Mitjans de comunicació aprovat en 2008, els grups polítics municipals poden publicar en la pàgina web municipal un text d'opinió sobre cada ple que es realitze i un article sobre el tema que ells trien cada mes.

El soroll és la sensació auditiva inarticulada generalment desagradable. En el medi ambient, es defineix com tot el moleste per a l'oïda o, més exactament, com tot so no desitjat. En l'àmbit polític soroll és tot allò que intenta distorsionar la realitat.

En l'àmbit de la comunicació sonora, es defineix com a soroll a tot so no desitjat que interfereix en la comunicació entre les persones o en les seues activitats. Soroll és també desviar l'atenció introduint unes altres que directament són mentida o que no tenen res que veure.

Quan s'utilitza l'expressió soroll com a sinònim de contaminació acústica, s'està fent referència a un soroll (so), que pot resultar fins i tot perjudicial per a la salut humana. Contra el soroll excessiu s'usen taps per a les oïdes i orelleres, per a així evitar la pèrdua d'audició (que, si no es controla, pot provocar la sordesa).

En els últims mesos una altra cosa no, però de soroll estem ben servits. Soroll que no ens permet concentrar-nos en el veritablement important.

En contraposició al soroll tenim la música. La música, com tota manifestació artística, és un producte cultural. La fi d'este art és suscitar una experiència estètica en l'oïdor, i expressar sentiments, emocions, circumstàncies, pensaments o idees. La música és un estímul que afecta a la percepció de l'individu; així, el flux sonor pot complir amb variades funcions (entreteniment, comunicació, ambientació, diversió, etc.).

Des d'este grup polític tenim la ferma determinació d'allunyar-nos del soroll, que s'està generalitzant i acostar-nos més a la música que suposa l'activitat diària amb les funcions que tenim encomanades per part dels ciutadans i que esperem no estiguem defraudant. Ferma voluntat és no fer-ho.

«Estic com Franco, encara no sé on passaré la Nit de cap d'any».

(Anònim)

Una opinió d'Esquerra Unida

05 Desembre 2018
FaceBook  Twitter  

Altres