El dimarts 15 d'octubre, ple extraordinari per al sorteig de les meses electorals

L'Ajuntament celebrarà sessió extraordinària de ple dimarts 15 d’octubre, a les 10.00 hores, amb el següent

ORDRE DEL DIA

PUNT ÚNIC: Sorteig dels membres de les Meses Electorals per a les Eleccions Generals a celebrar el 10 de novembre de 2019.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 10 d’octubre de 2019

L'ALCALDESSA
M. Paz Carceller Llaneza

 

14 Octubre 2019
FaceBook  Twitter  
  • Imprimeix