Article de Partit Popular del mes de desembre : “Tot arriba…”

Este és l'article del Partit Popular de desembre , titulat Tot arriba… Tal com contempla el Reglament de Mitjans de comunicació aprovat en 2008, els grups polítics municipals poden publicar en la pàgina web municipal un text d'opinió sobre cada ple que es realitze i un article sobre el tema que ells trien cada mes.

Quan al juny prenem possessió i formem l'equip de Govern, érem conscients que no seria fàcil: ens trobem una pèssima situació quant a la gestió municipal, tot estava pendent, des de l'important fins a la cosa més bàsica.

I el pitjor era la falta de pressupost, una manca que dificultava qualsevol acció de govern que volguérem portar avant; per això la nostra prioritat va ser treballar en el pressupost per a 2020, amb la finalitat de començar l'any vinent amb un pressupost vigent.

Tenint les coses clares i les prioritats establides és molt més senzill treballar: creem un calendari de treball que hem complit rigorosament i, per fi, el dilluns 25 de novembre es va aprovar el pressupost.

Un pressupost en el qual es consolida l'estabilitat pressupostària, la qual cosa ens permetrà finançar-nos en el futur sempre que fora necessari i així poder dur a terme les inversions oportunes perquè el nostre poble avance.

Un altre dels objectius d'este pressupost és mantindre el període mitjà de pagament als proveïdors que exigeix la llei, ja que és essencial complir els terminis per a no menyscabar la solvència de les empreses que contracten amb l'administració local.

Una de les nostres màximes preocupacions és afavorir l'activitat econòmica i l'ocupació, promovent tant la contractació directa com indirecta, especialment de joves i d'aturats de llarga duració, per això les partides pressupostàries destinades a l'ocupació s'augmenten un 24% respecte a les de l'any anterior.

I per descomptat, com sempre, la nostra finalitat és dur a terme les nostres polítiques amb eficàcia i eficiència, realitzant un equitatiu repartiment de la càrrega fiscal. Sent conscients que no estem lluny d'una possible recessió econòmica, no hem volgut augmentar la pressió fiscal als veïns i contribuents de Puçol; per això hem hagut de treballar des de les diferents àrees de l'ajuntament per a no pujar impostos, sense menyscabar la prestació de tots els serveis públics. No ha sigut tasca fàcil.

I quant a les inversions, ha sigut prioritari per a nosaltres la participació ciutadana: quin sentit té obrir els pressupostos a la ciutadania si després no els tenim en compte?

Una de les inversions principals per a 2020 serà la il·luminació del corriol del Camí la Mar. Una inversió necessària i molt demandada pels ciutadans de Puçol.

I una altra qüestió important és vertebrar amb un carril bici els tres nuclis del nostre poble: platja, nucli urbà i urbanitzacions.

Comencem a treballar i ja jutjaran vostés

I aprofitem estes línies per a desitjar-los feliç nadal!

Una opinió del Partit Popular

10 Desembre 2019
FaceBook  Twitter  

Altres