Article del Partit Popular del mes de febrer: «Finançament just: parlem dels nostres drets»

Este és l'article del Partit Popular de febrer, titulat Finançament just: parlem dels nostres drets. Tal com contempla el Reglament de Mitjans de comunicació aprovat en 2008, els grups polítics municipals poden publicar en la pàgina web municipal un text d'opinió sobre cada ple que es realitze i un article sobre el tema que ells trien cada mes.

En el grup municipal popular tenim clares les nostres prioritats i entre estes està la reclamació del deute, per concepte d'IVA 2017 que el govern socialista de Pedro Sanchez adeuda la Generalitat Valenciana, per un import de 281 milions d'euros i que suposa un minvament en els recursos de què disposa el Consell, efectuant per tant negatives per als serveis que este ha de prestar per a finançar en els municipis (dependència, educació sanitat…).

Si concretem en què ens estem veient perjudicats, caldria ressaltar el deute que la Conselleria d'Educació, gestionada per Compromís, té amb els nostres col·legis públics i el concertat, que ascendeix a més de 220.000 euros en concepte de despeses de funcionament i beques de menjador.

El PP va reclamar judicialment els 281 milions d'euros deguts a la nostra Comunitat, ja que el govern socialista de Ximo Puig ha manifestat la seua negativa a reclamar-la.

No entenem que aquells que fa uns mesos s'omplien la boca parlant de finançament just, arribant a posar una pancarta al balcó del nostre ajuntament, ara passen absolutament de reclamar un dret de tots els valencians, inclosos els veïns de Puçol.

Així mateix, un altre tema que ens preocupa és el deficient funcionament del servei de trens de rodalia, que s'ha vist minvat notablement, causant un perjudici a centenars de veïns de Puçol que l'utilitzen tant per a desplaçar-se a València com a Castelló. En este sentit, hem presentat una moció amb la finalitat que es duguen a terme millores en les infraestructures i serveis.

I finalment, és importantíssim per a facilitar el nostre treball i donar millor servei als nostres veïns, implementar l'AdministracióElectrònica a l'Ajuntament de Puçol, dotant-la de mitjans i comptant per a això amb tècnics que assumisquen el lideratge i la iniciativa en un tema capdavanter, i que serà la clau per a la modernització de l'administració local.

En definitiva, governar implica prendre decisions i gestionar de manera eficient i eficaç per a intentar millorar el dia a dia dels nostres ciutadans.

Una opinió del Partit Popular

02 Març 2020
FaceBook  Twitter  

Altres