Article del Partit Popular del mes de gener: «Vam cometre un error»

Este és l'article del Partit Popular de gener, titulat Vam cometre un error. Tal com contempla el Reglament de Mitjans de comunicació aprovat en 2008, els grups polítics municipals poden publicar en la pàgina web municipal un text d'opinió sobre cada ple que es realitze i un article sobre el tema que ells trien cada mes.

Si mai és senzill governar o gestionar a gust de tots, l'actual situació de pandèmia complica una mica més les coses.

I si es governa en coalició, cal analitzar amb detall i minuciositat cada punt de vista. Que sorgisquen discrepàncies és el normal, però el que importa no és que sorgisquen sinó arribar finalment a l'enteniment intentant conjuminar totes les postures, i sempre i per damunt de tot pensant en el nostre poble i en els nostres veïns.

Els qui pretenen desgastar amb crítiques gratuïtes, en esta situació tan complexa, no fan més que retratar-se i més tenint en compte que ells no són exemple de res, ja que van ser incapaços de mantindre el seu govern durant la passada legislatura.

No s'aveïnen dies fàcils, ni en el sanitari ni en l'econòmic.

Vostès recordaran que durant l'anterior crisi financera vam ser les administracions locals les que eixim pitjor parades. Amb una legislació restrictiva quant a la possibilitat d'escometre inversions i amb un ferri control de la despesa per part de l'administració general, que van fer quasi impossible pensar en nous projectes que foren més enllà del dia a dia o de les xicotetes coses.

Si una cosa positiva ha portat esta nova situació és la suspensió de les regles fiscals als ajuntaments durant 2021, la qual cosa significa que, si prèviament hem complit, podrem disposar dels nostres estalvis reinvertint-los en els nostres veïns.

Si a este nou panorama fiscal afegim que, en el nostre cas, en dos anys hem amortitzat molt de deute, significa que ens col·loquem en un punt en el qual devem i tenim l'obligació de plantejar-nos portar avant inversions ambicioses, sostenibles i amb criteri, que permeten situar a Puçol en el mapa dels pobles competitius, amb la finalitat d'atraure un turisme més divers en diversos sentits, però especialment en el mediambiental, vertebrant el territori en la mesura de les nostres possibilitats.

Davant totes estes expectatives que tenim per davant, crèiem convenient reunir-nos amb tots els grups polítics, també amb els de l'oposició, amb la finalitat que pogueren presentar propostes i valorar-les totes en conjunt.

I aqueix va ser el nostre error, pensar que apartarien qüestions polítiques i pensarien en l'interès general. No van presentar ni una sola proposta, ni una sola iniciativa, l'única cosa que van fer va ser oposar-se a qualsevol de les nostres.

Ells mai van comptar amb nosaltres per a res quan van governar, nosaltres vam voler comptar amb tots i ens trobem el buit.

Aqueix va ser el nostre gran error.

Una opinió del Partit Popular

logo-partido-popular

02 Febrer 2021
FaceBook  Twitter  
  • Imprimeix