Si tens problemes amb la teua Televisió Digital Terrestre, contacta gratis amb Llega800

A Puçol, les operadores de telefonia mòbil estan oferint serveis 4G en la banda 800MHz, la qual cosa permet als veïns gaudir de connexions mòbils d'alta velocitat amb una millor cobertura a l'interior dels edificis i major extensió geogràfica. Per a garantir la compatibilitat de la nova tecnologia 4G amb la Televisió Digital Terrestre (TDT), s'ha posat en marxa Llega800, un servei gratuït per a atendre els problemes que puguen tindre els veïns.

Amb la xarxa 4G s'ha obert la porta a innovadors serveis i aplicacions, a més de proporcionar significatives millores tant en la velocitat de descàrrega, com d'enviament de dades —fotos, música o continguts audiovisuals d'alta definició— o permetre traure el màxim partit a aplicacions en línia, com els videojocs.

La xarxa 4G de telefonia mòbil introdueix dues millores: primera, la cobertura en zones amb orografia complicada; i segona, la gran penetració en els interiors dels edificis.

Com la xarxa 4G s'ha situat en la banda de 800 MHz —que va ser en el seu moment l'espai assignat per a la TDT—, pot donar-se el cas que alguns veïns reben amb mala qualitat la seua televisió digital.

Llega800 és l'encarregada de garantir la compatibilitat entre TDT i 4G, a més és un servei gratuït per als veïns afectats.

Si tens problemes amb la teua TDT, telefona al 900 833 999, o consulta el teu cas en la pàgina web www.llega800.es.

Entre els serveis gratuïts que oferix Llega800 inclouen una actuació prèvia, per a preparar la instal·lació i evitar interferències i, les correccions posteriors si es detecta algun problema de recepció en la televisió digital.

Si tens problemes en rebre el teu senyal TDT, contacta amb Llega800. És un servei gratuït.

Informa: Sabín |Cartell: Llega800

045-llega800-1

11 Febrer 2021
FaceBook  Twitter  

Altres