Dilluns 22 de febrer, ple ordinari de l'Ajuntament de Puçol

L’ALCALDESSA FA SABER QUE L'AJUNTAMENT CELEBRARÀ SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DILLUNS 22 DE FEBRER, A LES 19.00 HORES, AMB EL SEGÜENT ORDRE DEL DIA:

1r.- Aprovació, si és procedent, de l’Acta de la sessió núm. 7, de 26 d’octubre de 2020.

2n.- Assumptes oficials.

INTERIOR:

3r.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la proposició del grup polític municipal COMPROMÍS per a exigir al govern d’Espanya mesures d’urgència davant la pujada del preu de la llum en plena onada de fred. • Expedient 706457Q.

4t.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la proposició dels grups polítics municipals VOX, Cs, PURP i PP per a sol·licitar que es condemnen els actes vandàlics en les eleccions catalanes. • Expedient 728968F.

5é.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la proposició del grup polític municipal PP per a instar al govern d’Espanya a considerar a Diputacions i Ajuntaments com a beneficiaris i gestors directes de part del fons Next Generation EU. • Expedient 729029Q.

6é.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a donar compte de la modificació de la representació del grup polític municipal COMPROMÍS en les comissions informatives. • Expedient 734300M.

FESTEJOS TAURINS:

7é.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a l’organització dels festejos taurins, exercici 2021. • Expedient 717728W

HISENDA:

8é.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a donar compte de l’execució pressupostària, morositat, PMP i endeutament de l’Ajuntament corresponent al 4t trimestre de 2020. • Expedient 687345X

9é.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la modificació de tarifes per la prestació del servei de subministrament d’aigua potable i clavegueram per a l’exercici 2021. • Expedient 730425E

BENESTAR SOCIAL:

10é.- Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal COMPROMÍS, a petició de la plataforma Aptas-Pásalo, per a instar al govern local a que augmente la seua subvenció anual. • Expedient 724933C.

11é.- Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició dels grups polítics municipals Partit Popular, PSOE, Compromís, Ciudadanos i Purp amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona. • Expedient 735916F.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

12é.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a donar compte de les resolucions numerades de la 1 a la 423 de l’exercici 2021. • Expedient 735110M.

13é.- Precs i preguntes.

Amb motiu de la situació sanitària actual, i de conformitat amb el que es disposa en l'art. 46.3 de la Llei bàsica de règim local, la sessió se celebrarà de manera telemàtica, per la qual cosa aquells veïns que ho desitgen podran presentar preguntes per escrit en el registre d'entrada de l'Ajuntament fins a les 12.00 hores del dia 22 de febrer de l'actual.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 17 de febrer de 2021. 

18 Febrer 2021
FaceBook  Twitter  

Altres