Article de Ciudadanos del mes d'abril : «Consells venc que per a mi no tinc»

Este és l'article de Ciudadanos d'abril, titulat Consells venc que per a mi no tinc. Tal com contempla el Reglament de Mitjans de comunicació aprovat en 2008, els grups polítics municipals poden publicar en la pàgina web municipal un text d'opinió sobre cada ple que es realitze i un article sobre el tema que ells trien cada mes.

Bon dia, ciutadans.

S'ha aprovat el finançament per part de la nostra Regidoria d'Hisenda de 3 obres molt importants per al nostre municipi:

1) Obra de millora de la xarxa viària, accessibilitat i sanejament en el polígon Industrial Nord per un total de 205.279 euros. Inclou l'asfaltat, accessibilitat, senyalització i clavegueram, d'este polígon, pròxim a l'estació de Renfe .

2) Reasfaltat del camí Acotament, per un total de 73.478 euros.

3) Renovació de la xarxa general de proveïment d'aigua situada en avinguda Moli de Vent, per 42.491 €.

A més, per al·lusions, volem donar complida resposta a l'escrit del partit Socialista del mes passat.

Quan es fa un escrit des d'un partit polític entrant en el personal, amb improperis i fins i tot insults, creiem que mal servei li estem fent a la societat. Hem de ser un exemple per a bé i no per a mal. Nosaltres no entrarem en eixe joc, però sí que volem aclarir alguns punts sobre les asseveracions del partit Socialista.

1) El partit Socialista ens diu Govern Frankenstein. Curiosament, terme encunyat per a un govern antinatural, amb diferents ideologies, concretament va ser catalogat així el Govern del president actual, Pedro Sánchez, que a més de Podemos (comunisme) en el govern, aglutina el suport d'altres partits l'única fi dels quals és atemptar contra la unitat territorial del nostre propi país. En els insults no entrarem, ens semblen infundats i fora de lloc.

2) L'elaboració del pressupost està finalitzada des de principi d'any. El nostre regidor, en la seua labor de coordinador del pressupost (esta és la labor del regidor d'Hisenda i no una altra), ha coordinat les diferents àrees (com va fer l'any anterior), que van donar com a fruit un «esborrany del pressupost». Des de gener depén d'Alcaldia portar-ho a ple o no. Alcaldia ja ha explicat en diverses ocasions —inclòs l'últim ple— per què no l'ha portat fins ara. Aprofitem per a recordar-los, senyors del PSOE, que, en l'últim any de la legislatura passada, en el qual governava el PSOE (ostentant l'Alcaldia), no va haver pressupost, i a l'arribada del nostre equip de Govern (a l'estiu) no ens va quedar més remei de seguir tot l'any amb el pressupost prorrogat de l'any anterior. Fins al curs 2020.

3) El sou del nostre regidor, al qual fan vostés referència en el seu escrit, és exactament el mateix que tenia el seu antecessor en el seu càrrec (concretament del seu partit), sense cap pujada salarial.

4) Fan referència al fet que tenim molt mala relació en l'equip de Govern, però no recorden com va acabar la seua legislatura anterior, amb l'expulsió de tres membres de Compromís de l'equip de Govern (cosa que mai havia succeït). El que va comportar, a partir d'eixe moment i fins que va finalitzar la legislatura, un linxament plenari al partit socialista per part de PP i Compromís, al qual el nostre partit no va considerar just sumar-se. Deurien vostés tindre més memòria.

En resum, veuen vostés la palleta en l'ull alié i no veuen una biga en el seu.

Passem a relatar-los alguns dels assoliments més destacats del nostre regidor, únicament en la Regidoria d'Hisenda , al llarg de la legislatura:

1) Tota la legislatura sense pujada de l'IBI.

2) Reclamació judicial del deute dels habitatges de lloguer (deute pròxim a 500.000 €).

3) Superàvit aconseguit en els dos anys en el nostre càrrec:

L'any 2019 es va saldar amb un superàvit de 810.967,86 € (a la nostra arribada, el 15 de juny de 2019 , l'estabilitat pressupostària estava en -268.429 €, en negatiu).

L'any 2020 ha finalitzat amb un superàvit d'1.675.488,55 € i un resultat pressupostari de +1.970.000 €.

El deute ha disminuït més d'un 15% des de la nostra arribada a la Regidoria d'Hisenda.

Pròximament detallarem totes les ajudes atorgades des de l'arribada de la COVID-19.

També detallarem els assoliments en la nostra Regidoria de Mercats.

Un article de Ciudadanos.

 

28 abril 2021
FaceBook  Twitter  

Altres