Article de Compromís del mes de juny: «Més Compromís amb Puçol»

Este és l'article de Compromís de juny, titulat Més Compromís amb Puçol. Tal com contempla el Reglament de Mitjans de comunicació aprovat en 2008, els grups polítics municipals poden publicar en la pàgina web municipal un text d'opinió sobre cada ple que es realitze i un article sobre el tema que ells trien cada mes.

Estem entrant en l’estiu i l’alcaldessa no ha sigut capaç encara de portar al ple el pressupost per a este 2021. Per què? Perquè no compta amb els vots suficients per a aprovar-lo, ni tan sols els dels seus socis de Govern. Per això demanà a Compromís per Puçol que presentàrem les nostres esmenes per a estudiar-les i vore si hi ha possibilitat d’aprovar-les i així comptar amb els nostres vots per traure endavant els comptes per al poble de Puçol.

I estes són les esmenes que hem presentat al Pressupost Municipal de 2021:

1.- SUBVENCIONS A AGRUPACIONS i COL·LECTIUS:

Proposem repartir proporcionalment els 9.000 € destinats a la Junta Local Fallera entre totes les falles del municipi per a fer front a les despeses més importants com, per exemple, el lloguer de local, el rebut d'hipoteca, la despesa de llum, etc.

2.- AJUDES A PERSONES ATURADES PER LA PANDÈMIA:

Destinar 80.000 € en ajudes a persones empadronades a Puçol que estan o hagen estat en situació d'atur o afectades per ERTOS des del 14 de març de 2020.

3.- INVERSIONS AL NUCLI ANTIC:

El nostre nucli antic necessita urgentment accions que el dinamitzen i el reactiven econòmicament. Per a este exercici del 2021 proposem l'adjudicació de la pavimentació del carrer de Sant Joan. Import aproximat 90.000 €.

4.- ACTUACIONS URGENTS AL POLIESPORTIU MUNICIPAL:

Paviment del final de la pista d’atletisme (queda l’espai del salt d’alçada) Import: 40.000 €.

Canvidel terra de la pista coberta del Palau d'Esports.

Reparació de les goteres dels vestidors que hi ha sota les grades de la pista d'atletisme (camp de futbol), que es produeixen cada vegada que plou amb intensitat, tenint en compte que pot afectar els quadres elèctrics que hi ha en estos vestidors.

Reparació de les parets dels frontons.

5.- CANVI DE GESPA DEL CAMP DE FUTBOL DE L'ESTADI PEPE CLARAMUNT:

Canvi de la gespa del camp de futbol. Import 250.000 €.

Si l’alcaldessa vol aprovar el pressupost per a este any 2021 ha d’incloure estes propostes que responen a necessitats reals del poble i no a fantasies. Si no les accepta, ja li avancem que no tindrà els vots de Compromís per Puçol.

Una opinió de Compromís per Puçol

21 Juny 2021
FaceBook  Twitter  
  • Imprimeix