Pagament per internet

Pagament per internet

Pagament per internet.
Totes les liquidacions emeses per l'Ajuntament de Puçol, tant periòdiques (impost de béns immobles, impost d'activitats econòmiques, impost de vehicles de tracció mecànica i taxa de fems) com no periòdiques (ingressos notificats, autoliquidacions...) poden ser pagades per Internet, per a poder utilitzar este servici haurà de ser client d'alguna de les Entitats financeres que a continuació es relacionen:
BBVA Bancaja CAM Ruralcaja La Caixa

Altres