ACEP, Associació de comerciants i empresaris de Puçol

ACEP, Associació de comerciants i empresaris de Puçol

 

 

L'Associació de Comerciants i Empresaris de Puçol (ACEP), creada en 1997, agrupa professionals, industrials, comerciants i xicotets empresaris radicats en el municipi.

Els seus fins són:

· Impulsar i contribuir al progrés i desenvolupament, especialment mitjançant la promoció i difusió dels comerços, tallers, oficines i despatxos professionals.

· Defendre els legítims interessos professionals col·lectius dels seus associats.

· Promoure serveis útils als associats, com ara jurídics, fiscals, administratius, tècnics, informatius, formació, etc.

· Representar als seus associats davant qualsevol organisme oficial o privat en totes les qüestions relacionades amb els fins de l'associació.

· Col·laborar amb els organismes i entitats de les Administracions Públiques, així com amb empreses privades i particulars, en activitats i programes de suport al comerç, despatxos, tallers, etc. del nostre àmbit territorial.

· Desenvolupar relacions i col·laboracions amb altres associacions els fins de les quals puguen entrar en coincidència.

Objectius d'ACEP:
Per a reactivar el comerç local i poder fer front a les grans superfícies perseguix dos objectius: d'una banda, que molts comerciants estiguen adherits a l'associació; d'altra, que puguen oferir conjuntament avantatges als consumidors de la població.

Activitats en marxa:
Entre les activitats més destacades d'ACEP es troba la campanya de promoció de Nadal. Igual que altres accions de promoció, pretén que els consumidors facen les seues compres en el poble, i la despesa no escape a altres municipis.

Alguns comerços accepten la targeta Punt Or, com a mitjà de pagament i promocional per als clients. Així mateix, està en negociació amb les entitats financeres una nova targeta personalitzada per al comerç de Puçol.

A nivell supramunicipal, ACEP participa en la campanya comarcal de promoció del comerç local a l'Horta Nord, coordinada pel Consorci Comarcal Pactem-Nord.

Finalment, ACEP té oberta una línia de treball i col·laboració amb l'Agència per al Foment de la Innovació Comercial (AFIC), oficina fruit de la col·laboració de l'Ajuntament i la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació en matèria de suport al sector comercial. 

 

logo_pdf   Directori d'empreses
logo_acep_mini   Pàgina web de l'Associació de Comcerciants

Altres