L'Ajuntament de Puçol celebra un ple extraordinari el dimarts 14 de gener, a les 13.30 hores

Tres temes componen l'orde del dia del ple extraordinari del dimarts 14 al migdia: donar compte de la pròrroga del Pressupost General de 2013, i modificar dos ordenances fiscals: l'IBI (Impost de Béns Immobles) i la taxa per la retirada de vehicles de la via pública.

ORDE DEL DIA

HISENDA:

1r.- Donar compte de la pròrroga del Pressupost General de l'Ajuntament de l'exercici 2013, exp. 2724/2013.

2n.- Modificació de l'Ordenança Fiscal de l'Impost sobre Béns Immobles (2014), exp. 54/2014.

3r.- Modificació de l'Ordenança Fiscal de la Taxa per la prestació del servici de retirada de vehicles de la via pública i subsegüent custòdia (2014), exp. 62/2014.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, a 10 de gener del 2014.

L'ALCALDESSA
Mercedes Sanchis Montañana

13 Gener 2014
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres