El dilluns 21 de desembre, a les 6 de la vesprada, ple extraordinari de l'Ajuntament de Puçol amb el pressupost general per a 2016 com principal punt en l'orde del dia

L'ajuntament celebrarà sessió extraordinària de ple dilluns 21 de desembre, a les 18:00 hores, amb el següent  

ORDRE DEL DIA

1r.- Assumptes oficials.

HISENDA:

2n.- Donar compte de la pròrroga del Pressupost General de l'Ajuntament de l'exercici 2015, exp. 3079/2015.

3r.- Pressupost General i plantilla de l'Ajuntament de Puçol per a l'exercici 2016, exp. 2556/2015.

4t.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 17 de desembre de 2015.

L'ALCALDE
Enric Esteve Ramón

20 Desembre 2015
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres