Nou portal de transparència de l'Ajuntament de Puçol

Des del 31 d'octubre, l'Ajuntament de Puçol ha posat en marxa un nou Portal de Transparència (http://transparencia.pucol.es/es/) on està publicada tota la informació que exigeix la Llei de Transparència perquè els veïns estiguen informats de temes jurídics, econòmics i organitzatius a nivell municipal.

El Portal de Transparència és la plataforma per la qual els veïns poden accedir a la informació institucional i organitzativa de l'Ajuntament, així com a les preguntes que els veïns sol·liciten amb major freqüència.

Entre els continguts que poden trobar els veïns en el Portal es troba la informació de rellevància jurídica (ordenances, reglaments, memòries, informes), la de tipus econòmic (contractes, convenis, retribucions, subvencions, pressupost, auditories de comptes) i la de tipus organitzatiu (normatives, estructura de les diferents unitats, plans i programes anuals).

L'única informació que no es publica en el Portal de Transparència de Puçol és la que marca la Llei i se centra en temes que puguen afectar la seguretat nacional, la defensa o la protecció de dades personals.

En el cas que un veí vulga una informació que no estiga publicada en el portal, pot accedir al servei d'informació pública que es troba situat en el propi portal i, si no rep resposta, pot presentar una reclamació davant el Consell de Transparència i Bon Govern, que és l'òrgan independent encarregat de vetlar pel compliment de la Llei.

Informa: Sabín |Cartell: Sento Pascual

31 Octubre 2019
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres