Article de Ciutadans del mes de febrer: «Només si és bona per a la nostra localitat»

Este és l'article de Ciutadans de febrer, titulat Només si és bona per a la nostra localitat. Tal com contempla el Reglament de Mitjans de comunicació aprovat en 2008, els grups polítics municipals poden publicar en la pàgina web municipal un text d'opinió sobre cada ple que es realitze i un article sobre el tema que ells trien cada mes.

Bon dia, Ciutadans.

El nostre partit, a través del nostre regidor d'Hisenda i Mercats, continua treballant dur en benefici de la nostra comunitat. El nostre partit formarà part de 4 mocions, amb diferents partits, la qual cosa demostra la pluralitat i transversalitat del nostre partit que mai mira el color de la proposta, només si és bona o no per a la nostra localitat:

1) Dia internacional de la Dona: Cs, Compromís, Psoe, Purp i PP.

2) Bonificació fiscal per inversió en energies renovables: Cs i Vox.

3) Instar al consell de reclam del Ministeri d'Hisenda les quanties degudes en concepte d’Iva: Cs, PP, Purp i Vox.

4) Sol·licitar la inversió necessària per a impulsar el pla de millora de qualitat de rodalia de la Comunitat Valenciana: Cs, PP, Purp i Vox.

A més, tenim les dades del 4t trimestre de l'execució pressupostària, i per cert, són molt positius:

1) L'estabilitat pressupostària: acabarem l'any en +685.000 euros, dada molt positiva (a l'inici de l'any estàvem en –484.000 €).

2) Complim la regla de la despesa amb un balanç positiu de +109.000 euros.

3) Període mitjà de pagament: estem en el registre més sota de l'any: 10,14 dies.

4) Endeutament: ha baixat molt, d'un 36% a un 30% de més de 5 milions d'euros a l'inici de l'any a 4,5.

Agrair als tècnics la seua gran faena, que ha permés obtindre estos resultats tan satisfactoris des de la regidoria d'Hisenda.

El nostre regidor està treballant en la contínua millora dels recursos i un d'ells és cobrar els deutes que es tenen amb el nostre ajuntament en diferents conceptes. El nostre regidor està estudiant delegar estes competències a Diputació, ja que està molt millor dotada per a cobrar estos deutes, tant per personal com per convenis a nivell regional que permeten una major recaptació.

En un altre ordre de coses, volem rectificar l'escrit dels nostres companys de Partit Socialista de la nostra localitat (en la seua última edició), en el qual hi ha diversos errors evidents.

En este escrit s'afirma que hi ha hagut per part del nostre regidor i l'alcaldessa una proposta de pujada de sous a una part de personal. Bé, el primer és a dir que esta proposta no és únicament un augment de sou, sinó que comporta un augment en tasques d'estos funcionaris (canvi de la Relació de Llocs de treball, la qual cosa lògicament ha de ser retribuït).

I segon, que esta proposta no és ni del nostre regidor, ni de l'alcaldessa, esta proposta és de la regidoria de Personal, competència de la senyora Ángela Santamaría (Partit Popular). Este error potser s'haja produït perquè normalment estes regidories solen anar juntes, però no és el cas i Psoe hauria de saber-lo.

Ens agradaria que el Psoe, al qual sempre hem considerat un partit senyor, rectificara este error el qual ens sembla greu, i a més vincular-ho amb una possible desaparició del nostre partit. La veritat ens sembla ofensiu i injust.

Tornant a la proposta en concret de la senyora Santamaría, el nostre partit es va abstindre en comissió informativa (prova inequívoca que no és una proposta nostra) i va fer veure al Partit Popular que no la secundaríem en el ple si no s'obtenia almenys el suport un dels sindicats majoritaris, a més dels informes favorables d'intervenció i secretària. Finalment totes estes condicions es van produir. Pel que hem de respectar la decisió de la nostra companya Ángela Santamaría i secundar-la.

El debat hauria de ser si és just o no este canvi de tasques, i en això Psoe en el seu escrit diu «no voler entrar».

Forta abraçada, ciutadans!

Una opinió de Ciutadans

28 Febrer 2020
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres