L'Ajuntament de Puçol va aconseguir 811.000 euros de superàvit en 2019

El ple del 26 de maig va aprovar la liquidació pressupostària de 2019 amb «un superàvit de 811.000 euros, que es pot destinar tant a realitzar inversions com a cancel·lar el deute pendent de l'Ajuntament», assenyala el regidor d'Hisenda, Rubén Vaquero.

Segons l'informe d'estabilitat pressupostària, Puçol compleix les tres regles bàsiques, la qual cosa significa que «hem actuat correctament i el treball està ben fet en tot moment, per la qual cosa agraïsc el seu treball als tècnics municipals i a les entitats supramunicipals (Conselleria, Diputació) el seu reconeixement de l'obligació de pagament de les subvencions pendents».

Dues dades són a més molt valuoses: la primera, que l'endeutament municipal ha baixat sis punts al llarg de 2019, passant del 36% a l'inici de l'any al 30,1% al tancament del balanç, quan la llei permet un endeutament del 110%. I la segona, que el període mitjà de pagament als proveïdors de l'Ajuntament és de 10 dies, també molt per davall de l'autoritzat.

«Tenim una salut econòmica de ferro i esperem continuar mantenint esta línia econòmica en els pròxims anys», finalitza Rubén.

 

06 Juliol 2020
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres