La Diputació de València subvenciona l'aportació de Puçol al Consorci Provincial de Bombers

Una subvenció directa a cada municipi de menys de 20.000 habitants és la fórmula emprada per la Diputació Provincial de València per a finançar, en l'exercici de 2020, les aportacions d'estes poblacions valencianes al Consorci de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments de la Província de València. En el cas de Puçol suposa una aportació de 104.885 euros.

La subvenció parteix de l'expedient del Servei de Medi Ambient per a l'aprovació de subvencions de concessió directa per a finançar de les aportacions que les poblacions de la província menors de 20.000 habitants han de realitzar al Consorci de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament de la Província de València (Consorci Provincial de Bombers) en l'exercici 2020.

Tenint en compte que és una competència de la Diputació de València el suport financer a totes les entitats locals de la província per a la prestació de serveis bàsics, però sobretot a les de menor població, es justifica la concessió d'una subvenció directa, de manera excepcional i singular i sense concurrència ni convocatòria pública, donada la naturalesa de la subvenció, consistent en el finançament de la quota corresponent a cada entitat local per pertànyer al Consorci de Bombers de la província de València.

La Diputació de València acorda aprovar una subvenció de concessió directa per a finançar la quota que les entitats locals de la província de menys de 20.000 habitants han d'abonar al Consorci Provincial de Bombers pels seus serveis en l'exercici 2020.

L'import a rebre per cada beneficiari serà el de la quota establida pel Consorci.

La Diputació transferirà els fons directament al Consorci mitjançant transferència bancària.

Per a fer efectiu l'abonament, la Diputació sol·licitarà i el Consorci expedirà una certificació en la qual conste que els beneficiaris no han satisfet la quota que durant l'exercici 2020 els correspon abonar al Consorci.

En el document PDF adjunt s'inclouen les subvencions de cada població.

Informa: Ajuntament de Puçol |Fotos: Diputació de València


Subvencions de cada població

pdf-2020

039-bomberos-1

 

08 Febrer 2021
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres