Competències educatives imprescindibles per al nou món

El col·legi britànic Caxton College potencia quatre habilitats que han sigut identificades per experts educatius mundials com les fonamentals perquè els alumnes tinguen èxit en la vida i en les seues professions. Des de fa diversos anys, experts educatius de diferent índole coincideixen que aquest nou món VUCA (volàtil, incert, complex i ambigu) requereix noves formes d'aprenentatge per a superar els reptes i desafiaments que tenim com a societat.

Amb esta visió panoràmica, els especialistes han determinat que la comunicació, la col·laboració, la creativitat i el pensament crític són les destreses que han de calar en els alumnes en esta nova dècada, de manera que puguen assegurar-se una vida social plena i un futur professional qualificat.

«Afortunadament el currículum britànic sempre ha sigut pragmàtic, creatiu, motivador i s'ha centrat molt en el desenvolupament de la intel·ligència emocional per a, d'una manera suggeridora, activar l'àrea cognitiva de l'alumne. En eixe sentit, sentim que portem anys anticipant-nos a esta tendència que últimament s'està debatent entre especialistes del sector educatiu», assegura Amparo Gil, directora de Caxton College.

Creativitat: estudiar motivats

El joc és el mitjà més important que els xiquets tenen per a aprendre i créixer com a individus. Cada vegada són més els educadors que reconeixen que esta pràctica té un paper fonamental en el desenvolupament intel·lectual, el benestar emocional i les habilitats socials dels alumnes.

Per tant, «el joc amb intenció educativa, que a més busca desenvolupar valors de respecte al medi ambient, aconsegeix que els alumnes exploren propostes didàctiques de manera creativa i adquirisquen i desenvolupen aquesta habilitat per a la resta de les seues vides», apunta Karen Fraser, responsable del Cicle Infantil de Caxton College.

Col·laboració: treball interdisciplinari

El treball en equip és una de les competències més requerides, tant en el món universitari com en l'àmbit professional. El treball en equip està molt interioritzat a les aules dels centres en els quals s'impartix el currículum britànic des del Cicle Infantil fins a Batxillerat. Però no en tots s'incideix de la mateixa manera.

«En el nostre cas, cultivem diàriament la cooperació entre els alumnes perquè ajuden a la comunitat educativa. D'esta manera es formen equips amb objectius molt variats. Uns s'encarreguen d'atendre temes de reciclatge, uns altres ofereixen suport tecnològic a companys o, fins i tot, els ajuden a millorar la lectura, però sempre des d'un punt de vista altruista i cooperatiu», destaca Marta Gil, subdirectora de Caxton College.

Comunicació: exposar idees amb claredat

Comunicar de manera eficaç i eficient és imprescindible en qualsevol dels escenaris de la vida quotidiana. És una disciplina essencial que cal entrenar des de xicotets perquè es convertisca en una habilitat natural en els alumnes.

Col·legis com Caxton College treballen periòdicament en projectes creatius que ajuden l'alumne a saber com comportar-se davant el públic, a controlar la seua gestualitat, la seua veu, la seua retòrica. Esta iniciativa educativa és transversal ja que recorre totes les assignatures i tots els cicles educatius.

Una dada interessant sobre este tema és que els alumnes poden accedir a proves oficials per a conéixer el seu nivell d'oratòria gràcies a un acord que el col·legi manté amb l'Escola d'Art Dramàtic de Londres.

Pensament crític: generar una identitat sostenible

Les noves generacions volen canviar el món plantejant accions alineades amb els valors humans. Han pres nota del planeta que han heretat i estan conscienciats del paper determinant que han de jugar entorn de la sostenibilitat.

«Sabem que volen jugar el rol que els correspon i millorar el món en molts aspectes. Per això la nostra responsabilitat com a docents és la de dotar-los amb les millors eines possibles que els permeten reflexionar, pensar per ells mateixos i ser capaços de passar a l'acció», conclou Marta Gil, subdirectora d'este col·legi britànic de Puçol que compta amb el segell de qualitat internacional BSO amb la màxima qualificació.

Informa i fotos: Caxton College

073-early-years-3

25 Febrer 2021
FaceBook  Twitter  

Altres