Atenció a persones en situació de dependència, nou cicle formatiu de l’institut de Puçol

La Direcció General de Formació Professional i Eensenyances de Règim Especial, dins del Pla d’impuls a la Formació Professional aprovat pel Consell de la Formació Professional de la Comunitat Valenciana de febrer de 2019, ha autoritzat l’ampliació de l'oferta de Formació Professional de l'IES de Puçol amb el Cicle de Grau  Mitjà  Atenció a persones en situació de dependència.

Amb l'ampliació de l'oferta d'estudis ens trobem amb una possibilitat formativa en el nostre Institut a l'acabar l'Educació Secundària Obligatòria, ja que l'alumnat que no opta pel batxillerat es veu obligat a abandonar el centre i buscar una continuïtat en els seus estudis que, en molts casos, no es veu satisfeta en la població de Puçol.

La consolidació del cicles de grau superior d'Educació Infantil i Integració Social a l’IES Puçol i l'increment en la demanda d'aquest tipus d'estudis ens porta a valorar el Cicle previ de la mateixa Família Professional de Serveis socioculturals i a la Comunitat la correspondència, del qual, en grau mitjà és Atenció a Persones en Situació de Dependència.

Aquesta proposta permet cobrir l'actual buit existent entre la finalització de l'etapa de Secundària i la incorporació als Cicles de Grau Superior i per tant suposa mantenir una continuïtat en el centre d’aquells alumnes que presenten una orientació acadèmica i professional dirigida a aquest tipus de formació.

Per últim, amb aquest Cicle de Grau Mitjà es cobreix una necessitat formativa de gran demanda que no s'imparteix en els centres de l'entorn.

L'IES Puçol ha establert contactes amb centres i institucions del municipi amb la finalitat de valorar tant les possibilitats formatives en fase de pràctiques de l'alumnat com la futura ocupabilitat dels/les alumnes que adquireixen la titulació de Tècnics en Atenció a Persones en Situació de Dependència.

Les possibilitats d'inserció laboral se centrarien en: Residència de la tercera edat de Puçol,  Associació ADIS de Puçol, Serveis Socials de l'Ajuntament de Puçol.

L'Ajuntament manté un acord formal de col·laboració amb l'IES de Puçol en diferents àrees, entre elles la projecció cap a l'ajuda social que incideix de manera directa en la formació de l'alumnat com a ciutadans i ciutadanes responsables i solidaris amb les persones i col·lectius més vulnerables, com reflexa el Centre de Rehabilitació i Inserció Social (CRIS).

Informa: Santi Roca, director de l’institut | Fotos: Sergio Maestro

148-santi-roca-director-ies-2

26 abril 2021
FaceBook  Twitter  
  • Imprimeix