Fins al 30 de setembre, obert el termini d'inscripció per a les escoles esportives municipals

El Palau d'esports estarà obert amb un ampli horari fins al dimecres 30, perquè els nous alumnes de les escoles esportives puguen realitzar la prematrícula. En alguns esports, els alumnes ja matriculats en cursos anteriors poden realitzar la renovació de la plaça directament amb els clubs i monitors amb els quals van treballar la passada temporada. Per als nous, el nombre de places varia en funció de les característiques de cada esport.

«No és igual un esport a l'aire lliure que un en el pavelló cobert i tampoc el que exigix contacte entre els jugadors i el que es realitza a distància», recorda Fernando García, tècnic d'Esports. «Per això, tant la renovació d'antics alumnes com la preinscripció dels nous varia d'un esport a un altre. El més important ara és que tots donen les seues dades personals en esta primera fase i, si finalment queden inscrits, llavors es realitzaran tots els tràmits».

Les mesures de seguretat, com és lògic, són les protagonistes del nou curs en el Poliesportiu Municipal de Puçol. Per tant, la manera d'inscriure's i de desenvolupar-se els cursos també serà diferent.

No hi ha aeròbic ni cursos de natació, almenys mentre la situació no millore, per la qual cosa la piscina queda reservada només per al bany lliure i activitats d'alguns clubs.

Els alumnes ja matriculats en anys anteriors en futbol sala, handbol, bàsquet i gimnàstica ho tenen fàcil: els tràmits els realitzen directament amb els seus monitors, per la qual cosa no han de passar pel pavelló cobert prèviament a realitzar gestions.

Els alumnes veterans dels altres clubs esportius han de passar a signar un butlletí d'inscripció amb les seues dades ja emplenades. També fàcil i ràpid.

I per als nous inscrits, el tràmit es reduïx al màxim: una preinscripció en la qual només cal aportar les dades personals. Esperar que es realitzen els llistats en funció de les places disponibles i, si tot tira avant, serà el moment de realitzar la resta de tràmits.

«Tenim restricció d'aforaments en les instal·lacions, no sols durant el curs, a l'hora d'entrenar i jugar, també en estos moments, per a sol·licitar plaça, per este motiu estiguem reduint al mínim les cues, els requisits i el temps per a realitzar tràmits», finalitza Fernando.

I també serà un tema a tindre en compte quan comencen les classes a l'octubre: cal evitar les aglomeracions dels pares acompanyant als menors al poliesportiu, un tema sobre del qual hem de ser conscients a l'hora de matricular als nostres fills.

Este curs: esport sí, però amb seguretat.

Informa: Sabín | Fotos: Sergio Maestro i Sabín

399-escuela-triatlon

«No es igual un deporte al aire libre que uno en el pabellón cubierto y tampoco el que exige contacto entre los jugadores y el que se realiza a distancia», recuerda Fernando García, técnico de Deportes. «Por ello, tanto la renovación de antiguos alumnos como la preinscripción de los nuevos varía de un deporte a otro. Lo importante ahora es que todos den sus datos personales en esta primera fase y, si finalmente quedan inscritos, entonces se realizarán todos los trámites».

Las medidas de seguridad, como es lógico, son las protagonistas del nuevo curso en el Polideportivo Municipal de Puçol. Por tanto, la forma de inscribirse y de desarrollarse los cursos también será distinta.

No hay aeróbic ni cursos de natación, al menos mientras la situación no mejore, por lo que la piscina queda reservada sólo para el baño libre y actividades de algunos clubs.

Los alumnos ya matriculados en años anteriores en fútbol sala, balonmano, baloncesto y gimnasia lo tienen fácil: los trámites los realizan directamente con sus monitores, por lo que no tienen que pasar por el pabellón cubierto previamente a realizar gestiones.

Los alumnos veteranos de los demás clubs deportivos han de pasar a firmar un boletín de inscripción con sus datos ya rellenados. También fácil y rápido.

Y para los nuevos inscritos, el trámite se reduce al máximo: una preinscripción en la que sólo hay que aportar los datos personales. Esperar que se realicen los listados en función de las plazas disponibles y, si todo sale adelante, será el momento de realizar el resto de trámites.

«Tenemos restricción de aforos en las instalaciones, no sólo durante el curso, a la hora de entrenar y jugar, también en estos momentos, para solicitar plaza, de ahí que estemos reduciendo al mínimo las colas, los requisitos y el tiempo para realizar trámites», finaliza Fernando.

Y también será un tema a tener en cuenta cuando empiecen las clases en octubre: hay que evitar las aglomeraciones de los padres acompañando a los menores al polideportivo, un tema sobre del que tenemos que ser conscientes a la hora de matricular a nuestros hijos.

Este curso: deporte sí, pero con seguridad.

Informa: Sabín |Fotos: Sergio Maestro y Sabín

 

24 Setembre 2020
FaceBook  Twitter  
  • Imprimeix