07 Juny 2021

Este missatge i els fitxers annexos són confidencials, es dirigixen exclusivament al destinatari mencionat en l'encapçalament i contenen informació reservada que no pot ser difosa. Si ha rebut este correu per error, tinga l'amabilitat d'eliminar-lo del seu sistema i avisar el remitent reenviant-lo a la seua adreça electrònica; no haurà de copiar el missatge ni divulgar el seu contingut a cap persona.
Les dades personals facilitades per vosté o per tercers seran tractades per l'Ajuntament de Puçol amb la finalitat de gestionar i mantindre els contactes i relacions que es produïsquen com a conseqüència de la relació que manté amb l'Ajuntament. Normalment, la base jurídica que legitima este tractament, serà el seu consentiment, l’interés legítim o la necessitat per a gestionar una relació contractual, o una de semblant. El termini de conservació de les seues dades està determinat per la relació que manté amb nosaltres. Per a més informació respecte d'això, o per a exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat, dirigisca una comunicació per escrit a l'Ajuntament de Puçol, Plaça del Beat Ribera 15, 46530 Puçol (València), o al nostre delegat de protecció de dades ( Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. ). Ha d’adjuntar-hi una fotocòpia de DNI o d’un document identificatiu equivalent. En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de protecció de dades (www.agpd.es). Així mateix, és responsabilitat seua comprovar que este missatge o els seus arxius adjunts no continguen virus informàtics i, si fóra el cas, eliminar-los.

Este mensaje y los ficheros anexos son confidenciales dirigiéndose exclusivamente al destinatario mencionado en el encabezamiento. Los mismos contienen información reservada que no puede ser difundida. Si usted ha recibido este correo por error, tenga la amabilidad de eliminarlo de su sistema y avisar al remitente mediante reenvío a su dirección electrónica; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona.
Los datos personales facilitados por usted o por terceros serán tratados por el Ayuntamiento de Puçol con la finalidad de gestionar y mantener los contactos y relaciones que se produzcan como consecuencia de la relación que mantiene con el Ayuntamiento. Normalmente, la base jurídica que legitima este tratamiento, será su consentimiento, el interés legítimo o la necesidad para gestionar una relación contractual o similar. El plazo de conservación de sus datos vendrá determinado por la relación que mantiene con nosotros. Para más información al respecto, o para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación o portabilidad, dirija una comunicación por escrito al Ayuntamiento de Puçol, Plaza Beato Ribera 15, 46530 Puçol (Valencia), o a nuestro delegado de Protección de Datos ( Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. ), acompañándose con fotocopia de DNI o documento identificativo equivalente. En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). Asimismo, es responsabilidad suya comprobar que este mensaje o sus archivos adjuntos no contengan virus informáticos, y en caso que los tuvieran eliminarlos. 

04 Juny 2021

InfoCamp Puçol oferix un lloc en el qual trobar les diferents subvencions i ajudes que es van publicant tant a nivell autonòmic com estatal i europeu, sempre en format PDF. També inclou articles, notícies, avisos i tot tipus d'informació que puga resultar útil per als treballadors agrícoles.

icon infocamp Hasta el 14 de julio tienes de plazo para participar en la campaña de la Mosca del Mediterráneo (07/07/2021)
icon infocamp Ajudes de la Generalitat Valenciana per a la primera instal·lació de joves agricultors (11/06/2021)
icon infocamp Naix InfoCamp, el punt de trobada dels agricultors locals (4/6/2021)
icon infocamp Pla Renove per a la maquinària agrària (1/6/2021)
icon infocamp Ajudes directes de la Conselleria d'Agricultura per a persones agricultores de la comarca de l'Horta (21/5/2021)
icon infocamp Ordenança municipal del camp (27/11/2000)
   
   
02 Novembre 2020

Llistat de models de sol·licitud en format PDF

logo pdf  Benestar Social - Beques Caxton College i American School 
 logo pdf Benestar Social - Beques Caxton College
logo pdf Recursos humans - Comissió de serveis
logo pdf Recursos humans - Processos selectius
 logo pdf Urbanisme - Autorització de terrassa vinculada a establiment
 logo pdf Urbanism - Declaració responsable d'obres
logo pdf Urbanisme - Declaració responsable ambiental
logo pdf Urbanisme - Declaració responsable de primera ocupació
logo pdf Urbanisme - Llicència d'obra major i intervenció en edifici catalogat
logo pdf Urbanisme - Declaració responsable de segona ocupació
logo pdf Urbanisme - Sol·licitud per a senyalament d'alineacions i rasants
logo pdf Urbanisme - Comunicació d'activitats innòcues
logo pdf Urbanisme - Sol·licitud de llicència de parcelació segregació
logo pdf Urbanisme - Sol·licitud de cesió d'ús de locals i mobles
logo pdf Urbanisme - Obertura d'instal·lació eventual, portàtil o desmuntable mitjançant declaració responsable
logo pdf Urbanisme - Comunicació canvi de titularitat de locals de pública concurrència i activitats recreatives
logo pdf Urbanisme - Comunicació posada en funcionament d'activitat subjecta a llicència ambiental
logo pdf Urbanisme - Devolució de garanties: fiances
logo pdf Urbanisme - Incidència en la via pública
logo pdf Urbanisme - Llicència d'obres menors
logo pdf Urbanisme - Sol·licitud de llicència ambiental
logo pdf Urbanisme - Obertura d'establiments públics i activitats recreatives mitjançant declaració responsable

Altres