Com actuar durant l'estat d'alarma, segons el Reial decret 463/2020?

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va elevar a pandèmia internacional la situació d'emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19 el passat 11 de març. La declaració de l'estat d'alarma ha requerit des de llavors l'adopció de mesures immediates per a detindre la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut públic; decisions que han d'intensificar-se per a mitigar l'impacte sanitari, social i econòmic. Les següents consideracions responen a algunes dels dubtes més estesos sobre el Reial decret 463/2020.

Cal tindre en compte que totes estes mesures estan subjectes a les instruccions de les autoritats nacionals i què poden anar variant des de la data d'esta publicació segons evolucione la situació.

Els detallistes poden treballar a l'interior del seu comerç, estant tancat?

Sí. Encara que se suspén l'obertura al públic d'establiments minoristes, no es limita l'activitat des de l'interior. No obstant això, esta ha de limitar-se a la prestació laboral, empresarial o professional, estant permés el desplaçament fins a l'establiment i retorn al lloc de residència habitual.

Es poden entregar productes comercials a domicili?

Sí. Es considera que el comerç per Internet no s'ha vist limitat, així com els lliuraments a domicili, per a garantir el proveïment i el lliurament de productes adquirits en el comerç per Internet, telefònic o correspondència. Esta norma no es limita als productes de primera necessitat.

Regulació de les relacions comercials amb l'estranger.

El lliurament de productes a clients a l'estranger es veu afectada pels tancaments de passos fronterers, podent variar segons les decisions que prenguen les autoritats nacionals. No obstant això, per a preservar la cadena de proveïment, estes mesures no afecten el transport de mercaderies.

Tallers de reparació de vehicles.

Els tallers de reparació de vehicles poden romandre oberts. No obstant això, queda restringida la venda al detall de productes que no siguen béns de primera necessitat. Es poden atendre, per tant, vehicles de serveis d'emergències: bombers, ambulàncies, forces i cossos de seguretat o vigilància. I també aquells vehicles de transport dedicats al subministrament de productes i béns de primera necessitat (sanitaris, alimentosos, d'higiene...). Queda restringida també l'activitat de restauració o cafeteria en estos locals (en cas que la tinguen).

D'això es dedueix que queden oberts els establiments que subministren combustible a tals vehicles i, també, estan justificats els desplaçaments per a acudir a tallers de reparació, sempre que siga per a un dels vehicles esmentats.

Què justifica els desplaçaments?

Només està justificat el desplaçament per a realitzar les següents activitats, que hauran de realitzar-se individualment, llevat que s'acompanye a persones amb discapacitat, menors, majors, o per una altra causa justificada:

a) Adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.

c) Desplaçament al lloc de treball per a efectuar la seua prestació laboral, professional o empresarial.

d) Retorn al lloc de residència habitual.

e) Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

f) Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances.

g) Per causa de força major o situació de necessitat.

i) Acudir a tallers de reparació, sempre que siga per a un dels vehicles esmentats en l'apartat anterior.

h) Qualsevol altra activitat que haurà de fer-se individualment.

Es permeten els serveis d'assistència a domicili?

No. Només estan permesos aquells que afecten el lliurament de productes de primera necessitat o vengen daus per una altra situació de força major (subministrament de gas, aigua, electricitat, telecomunicacions, habitabilitat dels habitatges…). Queden suspeses les activitats menors de multiasistència.

Es permeten les labors de construcció?

Sí, de manera restringida: S'han de realitzar respectant les condicions de desplaçament i permanència en el lloc de treball, evitant al màxim el contacte o proximitat entre persones i podent veure's modificades segons les decisions de les autoritats.

Papereries, quioscos, minoristes de plantes…

Si bé se suspén l'obertura al públic d'establiments i locals minoristes, es permet l'activitat de papereries majoristes i establiments minoristes que es dediquen exclusivament a premsa i papereria com a productes de primera necessitat. Aquests establiments només podran romandre oberts per a dispensar productes de primera necessitat, quedant suspensiva la venda d'altres articles.

173-quedate-en-casa

Què es considera productes de primera necessitat? 

A) Productes alimentosos i alimentaris

1. Carns fresques.

2. Carnes d'ocells de corral.

3. Carnes de caça silvestre.

4. Carnes de conill domèstic i de caça de granja.

5. Derivats carnis.

6. Peixos i derivats.

7. Mariscos, crustacis, mol·luscos i derivats.

8. Ous i ovoproductes.

9. Llet i derivats.

10. Oli i altres greixos comestibles.

11. Cereals.

12. Lleguminoses.

13. Tubercles i derivats.

14. Farines i derivats.

15. Hortalisses i verdures.

16. Fruites i derivats.

17. Edulcorants naturals i derivats.

18. Salses i altres condiments i espècies.

19. Café i altres aliments estimulants i derivats.

20. Conserves animals i vegetals.

21. Plats preparats, productes dietètics i de règim.

22. Aigua i gel.

23. Gelats.

24. Begudes no alcohòliques.

25. Begudes alcohòliques.

26. Additius.

B) Productes no alimentosos

1. Medicaments i productes sanitaris.

2. Productes de perfumeria, cosmètics i higiene personal. 3. Abonaments i fertilitzants d'ús domèstic.

4. Flores, plantes i llavors d'ús domèstic.

5. Plaguicides d'ús domèstic.

6. Dissolvents, coles, pintures, vernissos, tints o similars.

7. Detergents i productes de neteja de la llar.

8. Instruments i material d'òptica, fotografia, rellotgeria i música.

9. Bijuteria i monedes.

10. Eines, ganiveteria, coberteria i altres manufactures metàl·liques comunes, d'ús domèstic.

11. Mobles, articles de parament, accessoris i estris domèstics.

12. Aparells elèctrics, electrotècnics, electrònics i informàtics, el seu programari i accessoris d'ús domèstics.

13. Vehicles automòbils, motocicles, velocípedes i accessoris.

14. Encenedors i mistos.

15. Combustibles.

16. Bombones de gas.

17. Joguets, jocs, articles per a esbarjo i esports.

18. Habitatge.

19. Articles per a vestit i calçat i els seus accessoris.

20. Articles de viatge.

21. Llibres, revistes i periòdics.

22. Material didàctic o escolar.

C) Serveis

1. Serveis de subministraments d'aigua, gas, electricitat i calefacció.

2. Arrendament d'habitatge.

3. Serveis sanitaris: Metges, hospitalaris, farmacèutics i veterinaris.

4. Serveis de residència i atenció a persones majors o amb minusvalidesa.

5. Serveis d'atenció a la infància i guarderies.

6. Transport de servei públic.

7. Comunicacions: Correus, telèfons, telègrafs i altres serveis de telecomunicacions que tinguen incidència directa en la prestació de serveis d'ús general.

8. Ensenyament.

9. Serveis culturals.

10. Serveis d'esplai i esports.

11. Serveis personals: Bugaderies, tintoreries i perruqueries.

12. Serveis de neteja i de recollida de fems.

13. Serveis bancaris i financers.

14. Assegurances.

15. Turisme i hostaleria.

16. Serveis de reparació, manteniment i garantia d'aquells béns i serveis relacionats en el present annex que, per la seua naturalesa, puguen requerir d'estos.

Recordem que totes estes mesures poden variar atenent les noves ordres que es llancen des de les autoritats autonòmiques i nacionals.

Informa: Irene Mollà | Cartells: Sento Pascual

pdf-2020 Dubtes més estesos sobre el Reial decret 463/2020

173-edificios-cerrados

 

23 Març 2020
FaceBook  Twitter  
  • Imprimeix