19 festejos taurins previstos per a 2020

Resultant que des de l'any 1997 i fins a l'actualitat, este Ajuntament ve adoptant acords per a assumir l'organització de les festes de “BOUS AL CARRER” a celebrar en aquest municipi, en aquells festejos en què ha sigut tradicional la seua celebració. D'altra banda, les Comissions de les festes dels bous, encara complint les obligacions i responsabilitats legals pertinents, donat l'alt risc que estes festes comporten, sol·liciten que siga l'Ajuntament el que es faça responsable legal de dita organització davant dels organismes competents, actuant les referides Comissions com a col·laboradors d'este Ajuntament.

Per tot això, aquesta Regidoria proposa al Ple de la Corporació l'adopció de l'acord següent:

1er.- Assumir l'organització de les festes de “BOUS AL CARRER” a celebrar en aquest municipi durant l'exercici 2020.

Les dates per a la celebració dels mateixos són les següents:

  18 de gener: Festivitat de Sant Antoni

  19,20,21,24,25,26 i 27 de juny: Setmana Taurina

  23 de juny: Festivitat de Sant Joan

  18 i 25 de juliol: Barrio Hostalets

  7 i 12 de setembre:  7 de Setembre

  19 i 26 de setembre:  Penya Taurina El Barrio

  3 i 10 d’octubre: Penya Taurina Bou de l’Avenida

  7 i 24 d’octubre: Associació Cultural Taurina El Barranquet

2n.- En cas que per causa justificada no es poguera celebrar un festeig en les dates indicades, l'Alcaldia fixarà mitjançant una resolució una nova data per a la seua celebració. 

3er.- Traslladar aquest acord a la Generalitat Valenciana.

Informa: Alberto de Jesús

02 Gener 2020
FaceBook  Twitter  
  • Imprimeix