Tens un comerç a Puçol? Ja pots obrir al públic... Complint estos requisits

 Amb l'objectiu de reactivar l'economia i avançar gradualment cap a la «nova normalitat», els locals minoristes que havien romàs tancats des de l'inici de l'estat d'alarma poden obrir les seues portes des del dilluns 4 de maig. Per a això, han de complir una sèrie de condicions, publicades pel Boletín Oficial del Estado (BOE), l'objectiu del qual és minimitzar el risc de contagi i evitar una possible segona onada del virus.

A més de les activitats comercials que ja estaven permeses amb anterioritat a la desescalada, que poden continuar amb les mateixes condicions, durant esta fase 0 podran reobrir de cara al públic els locals de serveis professionals i comerç minorista sempre que complisquen els requisits d'higiene, protecció i salut previstos pel BOE:

a) Els clients solament poden acudir amb cita prèvia, garantint la presència d'un únic client per cada treballador a l'interior de l'establiment o local.

b) L'atenció ha de ser individualitzada, garantint la distància mínima de seguretat entre client i treballador: un metre i mig o, si pot ser, dos metres. De no ser possible, la separació s'ha de realitzar mitjançant mampares o taulells.

c) Els majors de 65 anys han de comptar amb un horari preferent exclòs per a ells, que coincidisca amb les franges horàries en les quals tenen permesos els passejos i la realització d'activitat física (de 10 hores a 12 hores i de 19 a 20 hores).

Estos establiments poden establir també sistemes de recollida en el local, sempre que garantisquen una recollida escalonada, és a dir, evitant qualsevol aglomeració i la presència de més d'un client per treballador a l'interior.

A més, els desplaçaments a estos comerços han de realitzar-se dins del municipi de residència, a excepció d'aquells productes o serveis que no es troben disponibles en este municipi. En estos casos, està permés desplaçar-se fins al local més pròxim.

Mesures d'higiene

Els establiments han de realitzar almenys dues vegades al dia una neteja i desinfecció, prestant especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents (taulells, passamans, poms de portes, telèfons, carros, aixetes...). Existeixen diferents pautes:

a) Una de les neteges ha de realitzar-se en finalitzar el dia, amb el tancament del local. 

b) El producte a utilitzar ha de tindre una dissolució de lleixiu (amb relació 1.50) acabada de preparar o, en defecte d'això, desinfectants comercials que estiguen autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. En este cas s'ha d'atendre les indicacions de l'etiqueta del producte.

c) Tot el material i equip de protecció individual utilitzat durant la neteja s'han de rebutjar de manera segura. I, després, procedir a una exhaustiva rentada de mans.

El BOE també contempla la necessitat de netejar i desinfectar els llocs de treball en cada canvi de torn: taulells, teclats, dispositius de pagament, pantalles tàctils i altres superfícies de contacte freqüent.

Quant als uniformes i la roba de treball, és obligatori realitzar una rentada i desinfecció diària seguint un cicle de rentada d'entre 60 i 90 graus centígrads. A més s'ha de mantindre una ventilació adequada a l'interior del local i situar papereres, si pot ser, amb tapa i pedal, que es netejaran almenys una vegada al dia.

Els clients no poden utilitzar els servicis dels establiments comercials excepte situacions en les quals siga estrictament necessari i, en estos casos, s'haurà de procedir a la neteja de sanitaris, aixetes i poms de porta de manera immediata.

Mesures de prevenció de riscos per al personal

Els responsables dels locals comercials han de complir també una sèrie de mesures de prevenció de riscos per al personal que treballa de cara al públic. Entre elles, evitar la reincorporació d'empleats que es troben en aïllament domiciliari després d'haver sigut diagnosticats de Covid-19 o, sense ser-ho, presenten símptomes o hagen pogut estar en contacte amb alguna persona diagnosticada.

D'altra banda, s'ha de proveir a tots els treballadors d'equips de protecció individual adequats al nivell de risc de la seua activitat, així com gels desinfectants autoritzats pel Ministeri de Sanitat o, en defecte d'això, aigua i sabó.

En cas de no poder garantir la distància mínima de seguretat amb els clients o entre treballadors, l'ús de màscares és obligatori. Per a això, el personal ha d'estar format sobre el correcte ús de tals elements de protecció.

A més, el fitxatge amb empremta dactilar ha de substituir-se per qualsevol altre sistema de control horari o, en cas de ser necessari el seu ús, s'haurà de desinfectar abans i després de cada ús.

En este sentit, el BOE també contempla la flexibilitat dels torns de treball per a mantindre en la mesura que siga possible la distància de seguretat entre els empleats, i també amb els proveïdors i clients, que hauran de mantindre's a mínim un metre de distància en cas de tindre elements de protecció com a mampares i, de dues, en cas de no tindre'ls.

Alguns serveis, per la mena d'activitat que desenvolupen, no permeten mantindre la distància de seguretat interpersonal, com en el cas de perruqueries, clíniques de fisioteràpia o centres d'estètica. En estos casos, els treballadors han d'utilitzar equips de protecció individual i mantindre la distància sempre que siga possible.

En cas que un dels empleats manifestara símptomes compatibles amb el Covid-19 (febre, tos seca, cansament, congestió nasal, dificultats per a respirar...) s'ha de contactar immediatament amb el centre de salut o amb el telèfon habilitat a la Comunitat Valenciana: 900 300 555.

Mesures de protecció i higiene aplicables a clients

Igual que ocorria amb els comerços oberts amb anterioritat al 4 de maig, tots els locals han de minimitzar el temps d'estada dels clients en la mesura que siga possible, així com mantindre la seguretat interpersonal entre clients amb marques en el sòl, cartells, balises i altres mètodes de senyalització. A més, un mateix empleat no podrà atendre simultàniament dos clients.

Els establiments han de situar en l'entrada el local gels desinfectants autoritzats pel Ministeri de Sanitat, així com eliminar els sistemes autoservei i els productes de prova per a evitar la manipulació directa dels productes per part dels clients.

Finalment, en els comerços del sector tèxtil, arranjaments de roba i similars, els emprovadors no es poden utilitzar per més d'una persona simultàniament i han de ser desinfectats després de cada ús. En cas que el client finalment no adquirisca les peces que s'haja provat, estes han de ser higienitzades abans de tornar a estar en contacte amb altres clients.

Tens un local comercial a Puçol? Recorda que has d'imprimir el document sobre aforament màxim que adjuntem i col·locar-lo en l'establiment de manera visible per al públic. Si no tens la possibilitat d'imprimir-ho, pots acudir a l'Ajuntament i se't facilitarà una còpia en format A3.

Cal tindre present que, més enllà del compliment de les mesures legals, la responsabilitat ciutadana és fonamental perquè este procés de desescalada permeta dirigir-se cap a la denominada «nova normalitat» i que, per contra, no supose un pas arrere en esta crisi sanitària, econòmica i social. Frenar el virus és cosa de tots. I recorda: a poc a poc, #Eixirem.

Informa: Irene Mollá Cartel: Sento Pascual Fotos: Sabín  

pdf-2020 Document sobre aforament màxim

236-logo-protegete

07 Maig 2020
FaceBook  Twitter  

Altres