T'agradaria exposar les teues fotos de Puçol a la Sala Blava? Afanya't, el termini finalitza el 12 de juliol

L'Ajuntament de Puçol organitza per segon any el Concurs de fotografia Foto Natura, amb l'objectiu de potenciar els valors paisatgístics i turístics de la població, al mateix temps que s'aposta per la conscienciació entorn de la conservació del nostre entorn natural. Poden participar els veïns que ho desitgen, amb enviament de quatre fotos com a màxim al correu electrònic Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. , fins al 12 de juliol. Un jurat triarà les 30 que s'exposaran a la Sala Blava (al costat de l'Oficina de Turisme) i les guanyadores, que tindran un premi especial.

BASES DEL CERTAMEN

1.-Entitat organitzadora

L'Ajuntament de Puçol, amb domicili en Pl. Joan de Ribera, s/n, 46530 Puçol, amb CIF P4620700G, en col·laboració amb entitats cíviques del municipi, organitzen un certamen de fotografia denominada “Foto Natura Puçol 2021” amb la finalitat de secundar i conscienciar sobre la conservació de l'entorn natural local.

2.- Objectius

L'objectiu del certamen Foto Natura 2021 és donar suport a l'educació mediambiental, i contribuir a crear un fons documental a la Sala Blava de l'Espai Voramar que explique i difonga la riquesa ecològica de Puçol.

Els participants, per tant, contribuixen amb les seues fotografies a la conscienciació en la defensa de la naturalesa i el medi ambient, no tenint el concurs fines de negoci o comercials.

3.- Requisits per a participar

Podran participar en el certamen totes les persones físiques majors d'edat.

No podran participar empleats ni càrrecs públics de l'Ajuntament de Puçol, ni els familiars dels membres del jurat fins al segon grau en línia directa (avis, pares, fills i nets).

Les fotografies que es presenten hauran de ser inèdites, i no haver sigut premiades anteriorment en cap altre concurs.

4.- Requisits tècnics

Les fotografies hauran de ser d'alta resolució, però sense excedir el pes d'arxiu que pot ser enviat per correu electrònic.

Les fotografies hauran de ser directes de cambra o programa de tractament, però no podran procedir d'enviaments per whatsapp o altres xarxes socials, ja que la pèrdua de resolució impossibilitaria la seua exhibició en formats majors.

5.- Gratuïtat

La inscripció en el concurs és completament gratuïta.

6.- Àmbit

L'activitat es desenvoluparà en suport digital en línia, i també físic a la Sala Blava municipal, Espai Voramar, de la Platja de Puçol.

7.- Temàtica

Les fotografies hauran de referir-se a l'entorn natural del municipi de Puçol i voltants, i la seua finalitat és la interpretació ambiental, podent abastar:

La platja, la seua bellesa, valor ecològic, i gaudi actual.

Les aigües de la mar i el seu valor mediambiental.

La Marjal dels Moros i la Zona d'Especial Protecció per als Ocells, al nord de la platja de Puçol.

L'Estany de Puçol.

El paratge natural La Costera.

El paisatge.

La interacció de l'home amb la naturalesa.

Qualsevol altra imatge relacionada amb l'educació mediambiental, el reciclatge, i els valors de l'ecologia en general.

8.- Termini i forma de presentació

Les obres podran presentar-se del 2 al 12 de juliol de 2021, dirigint-les al correu electrònic Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. ; indicant en l'assumpte de l'email “concurse de fotografia”, i en el contingut les dades de contacte. Opcionalment, es podrà explicar el sentit de la foto, si no és evident.

L'email no haurà de depassar els 10 MB de pes total, a fi de garantir la fluïdesa dels enviaments. Poden enviar-se varis.

Per a arxius de major pes, pot contactar a través del mateix e-mail per a acordar una altra forma d'enviament o wetransfer.

9.- Mecànica del concurs

Cada participant podrà presentar fins a un màxim de 4 fotografies digitals.

El jurat, compost pel departament municipal de Comunicació, el tècnic de museu de la sala blava i un especialista en turisme, preseleccionarà les 30 millors fotografies rebudes, preferentment amb un màxim de 2 del mateix autor.

Estes 30 fotografies seran editades en format físic, de cartó ploma, a càrrec de l'organització, i exposades a la Sala Blava de la Platja de Puçol, amb un número identificatiu.

L'elecció de la millor fotografia es realitzarà per votació popular, entre els visitants que reba l'exposició. La recepció de la sala blava anotarà en un llistat el número de DNI o passaport del votant, abans que introduïsca el seu vot secret en l'urna, a fi de comprovar que només es vota una vegada. En finalitzar l'escrutini, el llistat de DNIs serà destruït per protecció de dades.

10.- Premi

La fotografia més votada rebrà un diploma acreditatiu i un obsequi. En cas d'empat a vots, el jurat determinarà el guanyador.

El jurat podrà, opcionalment, concedir un accèssit a una altra fotografia, bé per resultar desfavorida en la resolució de l'hipotètic empat abans esmentat, o bé perquè al seu judici represente de manera destacada els valors mediambientals d'actualitat que són objecte de la temàtica.

La/s fotografia/a premiades, quedaran permanentment en el fons documental de la Sala Blava.

La resta de participants l'obra de les quals haja sigut exhibida en l'exposició física, podran, si ho desitgen, passar a retirar i quedar-se la seua fotografia sobre cartó ploma una vegada desmuntada l'exposició.

11.- Drets

La participació en el concurs suposa la cessió a l'Ajuntament de Puçol dels drets d'ús i reproducció de les fotografies presentades, únicament per a fins d'interés públic, divulgació mediambiental i sense ànim de lucre. Este dret s'entén de manera no exclusiva, de manera que el fotògraf participant conservarà els drets per a qualsevol altres usos, com ara comercials, bancs d'imatges de pagament, participació en posteriors concursos, etc.

12.- Reserves i limitacions

L'organització pretén que la competició entre els diferents participants es faça amb igualtat d'oportunitats i amb estricte respecte a les normes de la bona fe. Per això, qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d'estes Bases donarà lloc a la consegüent desqualificació del participant.

L'incompliment de les regles podrà donar lloc a la baixa o desqualificació del fotògraf que faça ús abusiu dels mitjans o desvirtue les bases, amb pèrdua del premi si ja s'haguera atorgat i, en tot cas, l'exoneració de responsabilitat de l'organitzador per l'incompliment dels participants.

L'Ajuntament de Puçol queda eximit de qualsevol responsabilitat en el supòsit d'existir algun error en les dades facilitades pels propis participants que impedira la seua identificació o comunicació.

Igualment, l'Ajuntament de Puçol no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioracions, robatoris o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puga afectar el material.

L'organització es reserva el dret a efectuar canvis que redunden en la bona fi del certamen, o cancel·lar-lo, quan concórrega causa justa o motius de força major que impedisquen portar-la a terme en la forma exacta que recullen les presents bases

L'organització es reserva la facultat d'interpretar les presents bases legals.

L'Ajuntament de Puçol quedarà exempt de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que pogueren ocasionar-se per tercers en relació al certamen.

13.- Acceptació de les bases

La simple participació implica l'acceptació de les presents Bases. La manifestació en sentit contrari, sobre no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l'exclusió del participant i a conseqüència d'això l'organització quedarà alliberada del compliment de qualsevol obligació amb este participant.

14.- Jurisdicció competent

Per a quants dubtes puguen derivar-se de la interpretació del present document, les parts se sotmeten a la jurisdicció i fur dels Jutjats i Tribunals de València, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre'ls.

15.- Depòsit

Les presents bases es troben depositades, foliades i segellades en el servei de turisme de l'Ajuntament de Puçol.

Informa: Ajuntament de Puçol | Fotos: Sabín

05 Juliol 2021
FaceBook  Twitter  

Altres