Un urbanisme centrat en el veí

Les obres, sobretot en la via pública, són la part més visible del treball d'Urbanisme: són necessàries i milloren la qualitat de vida dels veïns, però generen molèsties. No obstant això, no totes les obres són iguals ni seguixen els mateixos criteris: cal distingir entre les que decidix l'Ajuntament i les que realitzen empreses proveïdores de serveis. Això el podem comprovar en els últims mesos amb exemples com l'asfaltat de diferents carrers o l'actuació en l'avinguda València.

En les obres de millora promogudes per l'Ajuntament, totes les decisions estan a càrrec dels polítics i tècnics locals: ordre de les obres, dates d'execució, empresa contractada i qualsevol problema tècnic.

Exemples d'obres municipals són les de millora de l'accessibilitat, que es programen per zones i es realitzen al llarg de l'any; l'asfaltat dels carrers i camins, també plantejat per zones; l'adequació de parcs i jardins, per a adaptar-los a les noves normatives; o el manteniment dels edificis públics.

«Ja tenim projectades les obres de rebaixe de voreres en la zona de Mallaeta, per a millorar l'accessibilitat i començarem el treball a l'octubre», apunta Elena Camarero, regidora d'Urbanisme. «També està en marxa el projecte de remodelació de dues pistes del Poliesportiu Municipal, una d'elles coberta. Amb este projecte es facilita a més la futura construcció d'un carril bici en el camí Mangraners».

D'altra banda, hi ha obres que les promouen empreses subministradores com Iberdrola, Aigües de València, Telefónica… Estes obres també suposen una millora dels serveis per als usuaris, però en elles l'Ajuntament no intervé directament, sinó que únicament concedix la llicència i establix la garantia pertinent amb la finalitat de restaurar els possibles desperfectes que ocasione l'obra.

Un exemple d'este tipus és la que ha realitzat Iberdrola en l'avinguda Valènciaconsistix a renovar el cablejat subterrani de mitjana tensió entre diferents centres de transformació. Estes obres han afectat els carrers Santa Teresa, Font de Mora, Sant Isidre, Nord i, especialment, avinguda València.

«En el cas de l'avinguda València, Iberdrola va depositar una fiança de més de 40.000 euros com a garantia de la correcta execució de l'obra», continua la regidora. «Si una vegada complits els terminis fixats no es finalitzara correctament l'obra, l'Ajuntament podria fer-lo directament, executant la garantia sense cost afegit per a les arques municipals».

Paral·lelament, continua l'asfaltat de carrers: ja estan finalitzats els d'avinguda Catalunya, carretera Barcelona, avinguda Font de Mora, avinguda Mancomunitat, Santa Teresa i 9 d'octubre. I a l'octubre és el torn del polígon Camp Aníbal, l'avinguda Retor EmilioBayarri i el camí Ullals.

«A estes obres se sumarà l'actuació en el camí Assegador, on es reposarà el mur de la séquia per a poder obrir-la de nou al pas de vehicles, esta obra depén la Conselleria d'Agricultura, que assumix el 100% del cost del projecte», finalitza Elena.

I, finalment, al setembre s'han représ les obres del pont sobre el barranc, que van estar parades per problemes amb el subministrament del material. Resolt el subministrament, les obres ja estan en marxa amb el compromís de l'empresa de tindre-les llistes a la fi del mes de novembre.

Informa i fotos: Sabín

fotos facefotos face

582-asfaltado-santa-teresa-1

07 Octubre 2019
FaceBook  Twitter  

Altres