A l'abril , més aparcaments i millors accessos en l'estació de Renfe de Puçol

Des del seu trasllat des del passeig de la Constitució a l'actual ubicació, l'estació de Renfe no ha deixat de créixer: fa uns anys es va ampliar la zona d'aparcaments, però el nombre d'usuaris a Puçol ha aconsellat una nova intervenció en la qual, a més d'augmentar les places per a vehicles, també es renova la il·luminació i la rampa d'accés, per a ajustar-se a la normativa actual. De totes estes actuacions es fa càrrec íntegrament Renfe.

Les obres van començar a principis de desembre i té prevista una durada de quatre mesos, per la qual cosa al llarg del mes d'abril s'obriran els nous aparcaments als veïns. Durant el temps en què s'estan realitzant, no s'ha interromput l'accés de viatgers a peu que, això sí, han hagut d'anar sortejant a cada moment les obres en marxa, que d'altra banda sempre han estat degudament senyalitzades.

Les obres, que són íntegrament realitzades per Renfe, inclouen: l'adequació de l'accés principal, adaptant-se la rampa antiga per a fer-la accessible, reordenació de la zona d'aparcament i augment del nombre de places, reubicació i augment del nombre de places per a persones amb diversitat funcional, noves places per a cotxes elèctrics, ampliació de les voreres i millora de l'enllumenat existent.

Per a la regidora d'Urbanisme, Elena Camarero, estes obres suposen «unes millores de les quals gaudirem tots els veïns que usem este servei de transport; per això hem estat al corrent del projecte, proposant millores que consideràvem importants. En eset sentit, abans del començament de les obres, els tècnics municipals van realitzar una visita al costat de Renfe i al contractista que està duent a terme l'obra, per a replantejar i ordenar el desenvolupament dels treballs de manera que repercutira el menys possible als viatgers que fan ús de les instal·lacions».

L'estació atén les línies C5 i C6 de la xarxa de rodalies de València, és a dir, les que enllacen València amb Castelló i Barcelona, per la costa, i amb Caudiel i Saragossa, per l'interior. L'accés a l'edifici de viatgers es realitza previ pas per l'aparcament, que té una superfície de 7.297 m².

L'actual aparcament compta amb 138 places per a vehicles de quatre rodes, 3 places per a PMR i 13 places per a motocicletes. Després de les obres, gràcies a l'eliminació de la illeta central i a una nova reordenació de l'espai, s'augmentarà el nombre de places d'aparcament per als usuaris.

Actualment l'enllumenat de la zona d'aparcament compta amb fanals lluminàries de vapor de sodi i fanals solars, situades a una altura de 8-10 metres. Els fanals situats en l'accés de l'edifici de viatgers són del tipus Futura, també amb lluminàries de vapor de sodi. La nova il·luminació serà més eficient a l'ésser de tipus led.

Es feia necessària la rehabilitació de l'aparcament, atés que l'estat superficial del paviment presentava deficiències que justifiquen la seua intervenció.

L'actuació consistirà en l'eliminació parcial i reposició del ferm, retirant les capes esgotades o pròximes a esgotar-se, fins a la profunditat necessària, substituint-les per altres de materials adequats, similars als del ferm existent. 

Executat el ferm es procedirà a la senyalització de les places d'aparcament utilitzant pintura a base de resina acrílica termoplàstica, pigments i càrregues especials resistents al desgast.

Es disposarà 4 places d'aparcament per a cotxes elèctrics i la preinstal·lació necessària per a la recàrrega d'estos vehicles. Cadascuna d'estes places portarà el símbol corresponent pintat en blanc sobre fons blau.

La demolició de l'actual rampa d'accés a l'estació donarà pas a un nou disseny, amb un itinerari adaptat, atesos els requeriments, en matèria d'accessibilitat, en el mig urbà. Tot això comporta a més adequar la barana i el desenvolupament de la rampa.

Finalment, també s'està millorant i ampliant la xarxa de sanejament per a l'evacuació d'aigües d'escolament de pluja.

Tota l'obra té un cost previst entorn de 450.000 euros.

«Vull aprofitar l'ocasió per a agrair als veïns la seua paciència davant les obres que es realitzen en la via pública. Des de l'Ajuntament som conscients que moltes vegades estes obres són molestes i repercutixen en el dia a dia, però també hem de ser conscients que són necessàries i que serviran per a millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i els serveis del nostre poble», conclou Elena.

Informa i fotos: Sabín

fotos facefotos facefotos face069-obras-parking-renfe-2

 

 

26 Febrer 2021
FaceBook  Twitter  

Altres